อเมริกาตะวันออก – แคนาดา

USA - CANADA

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่อเมริกาตะวันออก นำท่านสู่มหานครนิวยอร์ค ศูนย์รวมเศรษฐกิจของอเมริกาฝั่งตะวันออก, แอตแลนติคซิตี้ เมืองคาสิโนแห่งอเมริกา, เที่ยวเมืองฟิลลาเดลเฟีย สถานที่ประกาศอิสรภาพและการก่อตั้งประเทศอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา, คอร์นนิ่ง เมืองที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องแก้ว, ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดา ตอนกลางวันและยามค่ำเปิดสปอร์ตไลท์สวยมาก ชมนครโตรอนโต้เมืองที่สวยแบบฝรั่งเศสผสมเอเชีย

หมายเหตุ  พักโรงแรมฝั่งแคนาดาแพงกว่าฝั่งอเมริกามากๆ แต่ได้เห็นน้ำตกด้านหน้าแบบชัดๆ และเป็น FALLS VIEW ชมน้ำตกได้จากห้องนอน *เป็นโปรแกรมแบบสบายๆ ไม่รีบมาก (ทั่วๆ ไปทำกัน 10 วัน เร่งไปนิด)

 

วันแรก   กรุงเทพฯ ฮ่องกง – นิวยอร์ค
เวลา 08.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก
เวลา 11.05 น. :  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยเที่ยวบินที่  CX 750
เวลา 15.00 น. :   ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 16.05 น. :  ออกเดินทางสู่นิวยอร์ค โดยเที่ยวบินที่ CX 840
****************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************

เวลา 20.10 น. :   ถึงสนามบิน JFK นิวยอร์ค (เม.ย.-ต.ค. เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 11 ชม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมหานครนิวยอร์ค นำท่านเข้าที่พัก HILTON MEADOWLANDS หรือ MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน 2 คืน (ฝั่ง NEW JERSEY)

 

วันที่สอง   นิวยอร์ค
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือไปยังเกาะลิเบอร์ตี้ เพื่อชมทิวทัศน์ของผังเมืองแมนฮัตตัน ชมเทพีแห่งเสรีภาพที่ประชาชนของประเทศฝรั่งเศสมอบให้กับประชาชนนครนิวยอร์ค (ค.ศ. 1876) ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของเขตบรูคลินส์ของมหานครนิวยอร์ค, เกาะแมนฮัตตัน และนิวเจอซี่ได้จากจุดนี้ ชมพิพิธภัณฑ์และทราบประวัติศาสตร์ความเป็นมาการสร้างเทพีเสรีภาพ ที่เป็นของขวัญจากประเทศฝรั่งเศส เนื่องในการฉลองครบรอบ 100 ปี ของประกาศอิสระภาพ นำท่านชมมหานครนิวยอร์ค อดีตเมืองหลวงเก่าที่เป็นนครแห่งความมั่งคั่ง และทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ถนนวอลสตรีท ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจการเงินและตลาดหุ้นของโลก ผ่านชมร็อคกี้เฟลเลอร์ เซนเตอร์ ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งในสิบของอเมริกา ถนนสายที่ห้า (FIFTH AVENUE) ซึ่งคับคั่งไปด้วยศูนย์การค้า และโรงมหรสพชั้นนำ นำท่านขึ้นสู่ชั้น 102 ของตึก  ONE WORLD TRADE CENTER (THE ONE) ตึกใหม่ที่สร้างขึ้นมาทดแทนตึกแฝดที่เคยถูกเครื่องบินชนถล่มลงมาในเหตุการณ์ 911 ขึ้นชมความงามของรอบเกาะแมนฮัตตัน ทดสอบเทคโนโลยีชั้นสูงในการสร้างอาคารขนาดสูงของอเมริกา จากนั้นชมจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของตึกแฝดซึ่งอยู่ติดกันกับตึกนี้
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
บ่าย :    นำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (CENTRAL PARK) สวนสาธารณะที่ดีที่สุดของโลก เพราะเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และเป็นสวนสาธารณะที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุดของโลก แล้วนำท่านสู่ถนน ฟิฟท์ อเวนิว (FIFTH AVENUE) ย่านช้อปปิ้งที่ดังที่สุดของนิวยอร์ค อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 

 

 

 

วันที่สาม   นิวยอร์ค – แอตแลนติก ซิตี้ 
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ (THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART) ซึ่งถูกบันทึกไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในรวบรวมศิลปะวัตถุล้ำค่ากว่าค่อนโลกมาแสดงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่แสดงศิลปะของอียิปต์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถึงกับออกปากชมว่า “ยิ่งใหญ่กว่าไปดูที่อียิปต์เสียอีก”
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :    นำท่านเดินทางสู่แอตแลนติก ซิตี้ (ATLANTIC CITY) ในมลรัฐนิวเจอร์ซี่ นำชมแอตแลนติก ซิตี้ เมืองแห่งการพนันและแหล่งบันเทิงใหญ่สุดแห่งที่สองของสหรัฐรองจากลาสเวกัส  เพื่อให้ท่านสนุกสนาน และเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของฝั่งอเมริกาตะวันออก หรือเดินเล่นบน BOARDWALK ริมมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นนำเข้าที่พักโรงแรม TROPICANA หรือระดับเดียวกัน (ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง OUTLETS ใหญ่)
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สี่   แอตแลนติก ซิตี้ – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี   
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ฟิลาเดลเฟีย (PHILADELPHIA)
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
บ่าย :   นำท่านชมเมืองที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ LIBERTY BELL สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ ชมหอแห่งเสรีภาพ INDEPENDENCE HALL สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารประกาศอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED STATE OF AMERICA) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 แล้วนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี. (WASHINGTON DC.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงาม และเป็นระเบียบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของรัฐบาลอเมริกา และทำเนียบประธานาธิบดี
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON PENTAGON CITY KEY BRIDGE MARRIOTT  หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

 

วันที่ห้า   วอชิงตัน ดีซี   
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงวอชิงตันดีซี เริ่มต้นจากทำเนียบขาว (WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดี ชมตึกรัฐสภา (CAPITAL HILL) ซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีหนังสือกว่า 20 ล้านเล่ม ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโทมัส     เจฟเฟอร์สัน ผู้ร่างคำประกาศอิสรภาพและผู้คิดเงินสกุล      ดอลล่าร์อเมริกัน และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน ผู้ประกาศเลิกทาสในอเมริกา ศาลสูง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ นำท่านข้ามแม่น้ำโปโตแมค ผ่านชมอาคารแพนตากอนกองบัญชากองทัพอเมริกา
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และมนุษยชาติในสถาบันสมิธโซเนี่ยน (SMITHSONIAN INSTITUTION) ชมวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่สมัยยุคหิน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับและอัญมณีล้ำค่านานาชนิด ชมเพชรสีน้ำเงินเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศ ความพยายามของมนุษย์ที่จะบินได้เหมือนนก อากาศยานสมัยแรกจนถึงยานอวกาศในปัจจุบัน (ค.ศ. 1903-2003) ก้อนหินจากดวงจันทร์และอีกมากมาย สถาบันสมิธโซเนียนเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

 

วันที่หก   วอชิงตัน ดีซี – แฮริสเบิร์ก – คอร์นนิ่ง    
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (HARRISBURG) เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า นำท่านชมโรงงานผลิตช็อกโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
บ่าย :  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เล็ท TANGER OUTLET อิสระเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อและชมสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (CORNING) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว ตลอดเส้นทางเป็นทุ่งชนบทและเกษตรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยยุคบุกเบิกเมื่อกว่า 200 ปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังเป็นทุ่งเกษตรที่สวยงาม
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   คอร์นนิ่ง บัฟฟาโล น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมโรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้วของอเมริกา ชมศูนย์เครื่องแก้วคอร์นนิ่งที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเซมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว แล้วออกเดินทางไปเมืองบัฟฟาโล
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
บ่าย :   ออกเดินทางต่อสู่เมืองบัฟฟาโล ซึ่งอยู่ก่อนถึงน้ำตกไนแองการ่า 40 นาที เพื่อช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ เอาท์เล็ทของเมือง (FASHION OUTLET) จากนั้นนำท่านสู่น้ำตกไนแองการ่าฝรั่งอเมริกา เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น เริ่มที่เกาะโก๊ธซึ่งเป็นเกาะที่แยกกระแสน้ำเป็นน้ำตกสองสายคือ น้ำตกฮอสชูรส์ฝั่งแคนาดา และน้ำตกอเมริกันฟอลล์ฝั่งอเมริกา   นำท่านข้ามพรมแดนสู่ฝั่งแคนาดา นำชมน้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม SHERATON FOXHEAD ON THE FALLS หรือ MARIOTT GATEWAY ON THE FALLS หรือระดับเดียวกัน 1 คืน (ห้องแบบ FALLS VIEW ชมน้ำตกจากห้องนอน รับประกัน 100%)

หมายเหตุ         
การชมน้ำตกควรข้ามไปพักฝั่งแคนาดา เพราะน้ำตกอยู่ฝั่งอเมริกาแต่หันหน้าเข้าฝั่งแคนาดา 

 

 

 

 

วันที่แปด   ไนแองการา โตรอนโต้
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นสายๆ แบบสบายๆ พักผ่อนเดินเล่นหน้าน้ำตก จากนั้นนำท่านล่องเรือ HORNBLOWER – VOYAGE TO THE FALLS  (ฝั่งอเมริกาเรียก MAID OF THE MIST) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับตัวน้ำตกอย่างใกล้ชิดที่สุด และชมทัศนียภาพอันสวยงาม  (หากอากาศไม่ดีเรือไม่เปิดบริการ จะนำท่านขึ้นหอคอย SKYLON ชมน้ำตกจากบนหอ / ปกติเรือจะเปิดบริการประมาณกลางเดือนเมษายน-ปลายตุลาคมทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
บ่าย  :    นำท่านชมสวนไนแองการ่า และชมนาฬิกาดอกไม้ จากนั้นเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลสาบออนตาริโอ (ONTARIO) หนึ่งในห้าของดินแดนแห่งทะเลสาบใหญ่ทั้งห้า ออกเดินทางสู่โตรอนโต้ (TORONTO) เมืองแสนสวยของแคนาดา แต่คลาคล่ำไปด้วยคนเอเชีย
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เก้า   โตรอนโต้ – กรุงเทพฯ   
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองโตรอนโต้ นำท่านขึ้นชมวิวสวยบน ซี.เอ็น.ทาวเวอร์ (C.N.TOWER) เจ้าของสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงที่ 553 เมตร ที่ท่านจะเดินทางขึ้นโดยลิฟท์แก้วความเร็วสูง เพียง 58 วินาที กับความเร็วกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศโดยรอบของตัว ถ้าอากาศสดใสอาจจะได้เห็นละอองน้ำที่กระเซ็นของน้ำตกไนแองการ่า จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองโตรอนโต้ แวะถ่ายรูปกับที่ว่าการเมืองและอาคารรัฐสภา
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :    อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของก่อนกลับ จากนั้นนำท่านกลับโรงแรมที่พัก
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารแบบเอเชีย  / เดินทางไปสนามบิน
** มีบริการเปิดห้องพักที่โรงแรมให้ท่านใช้อาบน้ำแบบสบายๆ ก่อนไปสนามบิน

 

วันที่สิบ   โตรอนโต้ – ฮ่องกง
เวลา 01.45 น.  :    ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829
***************** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***************

 

วันที่สิบเอ็ด   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา 05.00 น.  :   ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 09.00 น. :    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 713
เวลา 10.45 น. :    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง          3-13, 12-22, 19-29 ต.ค.   

อัตราค่าบริการ 

รายการ

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

165,000

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ    

142,000

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ

136,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

27,000


***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี 

**หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีห้อง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กต่ำกว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจการดูแลกับญาติที่ไป พร้อมเอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ                      
–    ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
– ค่าอาหารตามรายการ (เมนูเดอลักซ์)                                
–    ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                              
–    ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าภาษีสนามบิน                                                 
– ค่าวีซ่าแคนาดา                                                   
–  ค่าทิปคนขับรถ                                                         
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
– ค่าวีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์