แกรนด์อิตาลี A

GRAND ITALY A

สายการบินไทย
9 วัน 6 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ที่สุดของรายการเที่ยวอิตาลี ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวมแห่งศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานที่โด่งดังก้องโลก รายการเที่ยวที่ได้สัมผัส 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนหลายสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และท่านยังได้สัมผัสประเทศแห่งผู้นำแฟชั่นสุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเที่ยวดีๆ ที่เราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ที่มั่นใจในความชำนาญของเรา

จุดเด่นของทัวร์  
– เรานอนบนเกาะคาปรี มีอาหารพื้นเมืองมากมื้อกว่า
รวมค่าเข้าชมโคลีเซียมในโรม / รวมค่าเรือกอนโดล่าในเวนิส
– โปรแกรมเขียนจากประสบการณ์ ไม่อัดแน่นเอียด เที่ยวแบบสบายๆ มีความสุข
-คืนสุดท้ายเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนในสวิสกับวิวสวยๆ (ค่าทัวร์แพงขึ้นบ้าง)

หมายเหตุ        
-กรกฎาคม-สิงหาคม เป็นช่วงที่ร้อนที่สุด โดยเฉพาะอิตาลีใต้ 34-40 องศา งดจัด
-ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ทะเลด้านใต้คลื่นลมแรง บางวันเรือไม่วิ่ง และโรงแรมส่วนใหญ่ปิด ปรับโปรแกรมไม่ข้ามไปเกาะคาปรี โดยจะพักโรงแรมดีแถวเมืองซอร์เรนโตแทน 

 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯโรม  
เวลา 00.20 น. :   บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944
(บินตรงประมาณ 11 ชม.เศษ / เวลาช้ากว่าไทย 5,6 ชม.)
เวลา 06.50 น. :    ถึงกรุงโรม (ROME) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านชมกรุงโรม นครหลวงของอิตาลี และอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต เข้าชมภายในโคลีเซียม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ประตูชัยพระเจ้าคอนสแตนติน ชมโรมันฟอรั่มลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนามแข่งรถม้าศึก เยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์  (ST PETER’S BASILICA) ในนครวาติกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นำท่านชมน้ำพุเทรวี่ที่มาของบทเพลงอมตะ  “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAIN” ชมจตุรัสนาโวนา จตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำ    คงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี่ ผ่านชม   เพียซซาเวนิเซีย จตุรัสวีรบุรุษ, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ  
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   ให้เวลาท่านเดินเล่นชมย่านแฟชั่นชื่อดัง บันไดสเปน จุดนัดหมายของหนุ่มสาวชาวโรม่า และยังเป็นย่านช้อปปิ้งหลักของบรรดาร้านแฟชั่น ดีไซเนอร์ชั้นนำต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND PALAZZO หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หมายเหตุ          
กรุณาจัดกระเป๋าเล็กเพื่อพักที่คาปรีในวันรุ่งขึ้น จะสะดวกกว่ากระเป๋าใบใหญ่
-ในกรณีที่เกิดฝนตก ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกพาไปชมจตุรัสนาโวนา (เดินไกล, ไม่มีที่หลบฝน)

 

 

 

วันที่สาม   โรม ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้  คาปรี
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปอมเปอี (POMPEI) นำชมเมืองปอมเปอี เมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป และถูกพระเจ้าลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลาช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าที่นักโบราณคดีได้ขุดค้น โดยสภาพภายในตัวเมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆ ที่ถูกฝังมาเกือบ 2000 ปี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO) เมืองโรแมนติคเจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู ซอร์เรนโต้” (COME BACK TO SORRENTO) เป็นเมืองตากอากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปีเป็นแหล่งปลูกองุ่น ส้ม มะกอก มะนาวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป ก่อนนำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี (CAPRI) ซึ่งท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพของอ่าวเนเปิ้ลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟวิสซูเวียสเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี (คาปรีเซนเตอร์) นำท่านเดินชมเขตตัวเมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวน ออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม REGINA CRISTINA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   คาปรี นาโปลี ฟลอเร้นซ์
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งเรือเล็กลอดเข้าชมถ้ำบลูกร๊อตโต้ที่สะท้อนแสงสีฟ้าเข้มจากแสงแดดภายนอกจนเกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย (การล่องเรือชมถ้ำ บลูกร๊อตโต้ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอำนวย)
จากนั้นออกเดินทางโดยเรือด่วนสู่เมืองนาโปลี (NAPOLI) เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของเพลงซานตาลูเซีย แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อหลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NIL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า   ฟลอเร้นซ์ ปีซ่า ฟลอเร้นซ์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง เดินเล่นชมเมือง ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโบสถ์ประจำเมืองซานตามาเรียเดลฟิออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหอระฆังและประตู “PARADISE GATE” ฝีมือลอเรนโซ กิแบร์ติ ชมจตุรัสซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงงานปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียง เช่น รูปแกะเดวิดจำลอง น้ำพุเนปจูน และรูปหล่อสำริดเปอร์ซีอุสถือหัวเมดูซา เดินผ่านพิพิธภัณฑ์อุมฟิซี่ ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของสิ่งก่อสร้างในตัวเมือง ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังที่มีมากมายหลากหลายให้ท่านเลือก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง สเต็กหมู หรือเนื้อ หรือปลา (เลือกก่อนเดินทาง)
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองปีซ่า (PISA) นำชมหอเอนปีซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1174 และถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จในอดีตกาลิเลโอ เคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่หก   ฟลอเร้นซ์เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางไปเวนิส (VENICE / 3 ชม.) เมืองแสนโรแมนติค เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และ       โฆษณามากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือใหญ่สู่เวนิส ซึ่งเป็นเมืองเดินเท้าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้นบนเกาะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชมนครเวนิส บ้านเกิดของมาร์โคโปโลนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ เวนิสมีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ คดเคี้ยวด้วยลำคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120 แห่ง สะพานโค้ง 400 สะพาน รวมทั้งสะพานสะอื้นที่โด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS) ผ่านชมพระราชวังดอร์จอันงดงาม, คุกมืดที่เคยคุมขังคาสโนว่านักรักผู้ยิ่งยง เยี่ยมชมจตุรัสเซนต์มาร์คอันกว้างใหญ่เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารักมากมาย ก่อนนำท่านล่องเรือกอนโดล่าชมความงามของคลองแกรนด์คะนาลและสะพานริอัลโต้ (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปีที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล นำชมโรงงานแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียงด้านงานแก้วลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผู้ชำนาญงานจะสาธิตวิธีการเป่าแก้ว มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดินแบบสบายๆ หรือเดินเล่นชมเมือง หรือนั่งจิบกาแฟ ริมคลอง แล้วเดินทางกลับแผ่นดินใหญ่    นำท่านสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 30 นาที) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่ง  ประพันธุ์โดยวิลเลียม เช็คสเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   เวโรนา มิลาน – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)  
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเวโรนา ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้ามากมาย แล้วออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN /  2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  นำชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี
เวลา 15.00 น. :  ออกเดินทางสู่ลูกาโน่ (LUGANO / 1 ชม.) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน นำเข้าที่พักโรงแรม DE LA PAIX หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่น  ริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้งสินค้าสวิส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
** พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใกล้ๆ เปลี่ยนบรรยากาศมานอนชมวิวสวยๆ (โรงแรมแพงกว่าอิตาลี)

 

 

วันที่แปด  ลูกาโน่ – มิลาน กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)
เวลา 13.05 น. :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

 

วันที่เก้า   กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง        18-26 พ.ค.

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

พ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ           

94,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

81,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

77,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

17,000

 หมายเหตุ                  
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ-ส่ง ไว้เฉพาะแห่งซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี-ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดี เดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลี ดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
-อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว+)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป-ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                           
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ                         
ค่าเข้าชมโคลีเซียม 12 ยูโร                                                    
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                                  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                    
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก                                         
– ค่าเรือที่เวนิสไป-กลับแผ่นดินใหญ่-เกาะ
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าเรือกอนโดล่าท่านละ 20 ยูโร
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์