แกรนด์ฝรั่งเศส A

GRAND FRANCE A

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำเสนอรายการท่องเที่ยวฝรั่งเศส  ที่เลือกสรรเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลายทั้งภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าศึกษา เริ่มจากตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส สู่เฟร้นช์ริเวียร่า เที่ยวเมืองนีซ รีสอร์ทหรูที่โด่งดัง เยือนเมืองคานส์สถานที่จัดประกวดมหกรรมภาพยนต์โลก โมนาโครัฐอิสระเล็กๆ ที่มากด้วยเสน่ห์และโด่งดังจากมอนติคาร์โลคาสิโน สู่เมืองสำคัญทางศาสนา อวีญอง, ป๊องท์ ดู การ์ด ความมหัศจรรย์ของโรมัน, ตูลูส เมืองอุตสาหกรรม, ชิมไวน์รสเลิศที่เมืองบอร์โดซ์, บลัวส์ เมืองสวยสุดในแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ นำท่านเยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาท   เชอนองโซว์และปราสาทชอมบอร์ด เยือนมองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าอัศจรรย์ ชมมหาวิหารที่สวยงามอลังการ จนการท่องเที่ยวเที่ยวฝรั่งเศสนำไปเป็นสัญลักษณ์โปรโมทประเทศ ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติก  ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง ฯลฯ

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น. :    พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯมิลาน (อิตาลี) – เจนัว – โมนาโค – นีซ (ฝรั่งเศส)
เวลา 00.40 น. :   ออกเดินทางสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เวลา 07.35 น. :   ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่เจนัว (GENOA) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    เดินทางลัดเลาะชายฝั่งทะเลริเวียร่าที่งดงามตลอดเส้นทางสู่ราชรัฐโมนาโค (THE PRINCIPALITY OF MONACO) นำท่านชมบริเวณโมนาโควิลล์ (MONOCO VILLE) หรือตัวเมืองเก่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ราชวงศ์กรีมัลดิได้มีอำนาจจับจองบริเวณนี้มากว่า 700 ปี ชมบริเวณจัตุรัสด้านหน้า  พระราชวังพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก นำชมวิหารแห่งโมนาโคสถานที่เก็บ   พระศพของราชวงศ์รวมทั้งเจ้าหญิง เกรซ (พระชายาแห่งเจ้าชายเรนเยอร์ที่ 3) อดีตดาราฮอลลีวู้ดที่สิ้นพระชนม์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อน จากนั้นนำท่านสู่ย่านมอนติคาร์โล เพื่อสัมผัสเมืองใหม่ของโมนาโค รวมทั้งท่านอาจทดลองเสี่ยงโชคทั้งใน     มอนติคาร์โล คาสิโนที่เลิศหรูดุจพระราชวัง (แต่งชุดสากล) หรือสนุกกับอเมริกันคาสิโนที่ทันสมัย ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองนีซ (NICE) เมืองตากอากาศชื่อดังริมหาดริเวียร่าที่โด่งดัง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU   

 

 

 

วันที่สาม  นีซ คานส์ – เอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ – อวีญอง
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองคานส์ (CANNES) เมืองที่โด่งดังที่สุดในช่วงจัดงานประกวดมหกรรมภาพยนตร์โลก ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เดินชมบริเวณชายหาดที่มีแผ่นกระเบื้องสลักชื่อและรอยประทับฝ่ามือของศิลปิน-ดาราดังจากวงการภาพยนตร์ทั่วโลก แล้วนำท่านสู่เมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ (AIX-ENPROVENCES) เมืองมหาวิทยาลัยอันเงียบสงบ นำท่านชมเมืองเอ็กซ์ ซองโพรวองซ์ อดีตเมืองหลวงเก่าของแคว้นโพรวองซ์ ในศตวรรษที่ 15 มรดกทางสถาปัตยกรรมมากมายที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน จึงได้รับการคุ้มครองเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะถนนสายเก่า GASTON DE SAPORTA และ COUR MIRABEAU อัน   ร่มรื่นที่คุณจะได้สัมผัสความวิจิตรของอาคารเก่าแก่ และบรรยากาศรอบๆ เมืองที่งดงามไปด้วยชายทุ่งอันแสนสงบ จนเป็นแรงบันดาลใจให้แวนโก๊ะห์และเซซานน์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยม
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   เดินทางสู่เมืองอวีญอง (AVIGNON) เมืองที่มีความสำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสันตะปาปา ถึง 10 พระองค์ ก่อนที่จะย้ายไปกรุงโรมในปี ค.ศ. 1377 นำท่านเข้าชมภายใน PALAIS DE PAPES พระราชวังของโป๊ปที่มีการตกแต่งและประดับประดาอย่างสวยงาม นำท่านบันทึกภาพสะพานเซนต์ เบเนเซ็ต ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโรนที่สร้างด้วยหินมาตั้งแต่สมัยโรมันและมีเพียงสะพานเดียวที่ยังเหลืออยู่
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   อวีญอง – ป๊องท์ ดู การ์ด – คาร์คาสซอน – ตูลูส
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองป๊องท์ ดู การ์ด (PONT DU GARD) นำท่านบันทึกภาพกับสะพานส่งน้ำโรมัน (ROMAN AQUEDUCT) อายุ 2,000 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ที่มีความยาวถึง 49 กิโลเมตร นับเป็นหลักฐานสำคัญด้านความก้าวหน้าทางชลประทานของมนุษยชาติในอดีต
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์คาสซอน (CARCASSONNE) เมืองแห่งป้อมปราการที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และเคยใช้เป็นฐานทัพของกองทัพนักรบแห่งสงครามครูเสด ภายใต้การนำของพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 (เซนต์หลุยส์) นำท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองที่มีปราสาทกงตาล สร้างในยุคกลางเป็นแลนด์มาร์กของเมืองรายล้อมรอบด้วยกำแพงแบบโรมันที่ผสมผสานกลมกลืนอยู่กับปราสาทแบบยุคกลาง จากนั้นเดินทางสู่เมืองตูลูส (TOULOUSE) เมืองอุตสาหกรรมทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษด้วยการก่อสร้างอาคารที่สำคัญต่างๆ ด้วยอิฐจนได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งอิฐสีแดง”
ค่ำ  :     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  CROWNE PLAZA 

 

 

 

วันที่ห้า   ตูลูส – บอร์โดซ์
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เมืองตูลูสเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมประกอบเครื่องบิน รวมทั้งมีสำนักงานใหญ่ และฐานการผลิตเครื่องบินแอร์บัส (AIR BUS) ทำให้ตูลูสได้รับขนานนามว่า “โฮม ออฟ แอร์บัส” นำท่านเข้าชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัส (AIRBUS FACTORY) ของบริษัท แอร์บัสอินดัสตรีส์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองตูลูสแห่งนี้มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลขนาด 7 สนาม มีพนักงานกว่า 52,000 คน และระบบการรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศ แอร์บัสเป็นส่วนหนึ่งของ EADS Group (European Aerospace Defense Space) จึงมีฐานการผลิตอยู่ที่ในประเทศแถบทวีปยุโรปได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมัน สหราชอณาจักร และสเปน ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกผลิตจนเสร็จเรียบร้อยและลำเลียงมาโดยเครื่องบินใหญ่ที่ชื่อ BALUGA ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกส่งมาประกอบยังโรงงานประกอบเครื่องบิน ASSEMBLY LINE ซึ่งมีอยู่ 3 เมืองได้แก่ เมืองตูลูส ฮัมบูร์ก  และเทียนสิน บริเวณของแอร์บัสในตูลูสจะแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆ ได้แก่ สำนักงาน ศูนย์เครื่องบินและห้องโดยสารจำลอง โรงงานประกอบเครื่องบิน A330-340 โรงงานประกอบเครื่องบิน A380 และศูนย์รับมอบเครื่องบิน เครื่องบินของแอร์บัสแบ่งเป็น 4 ตระกูลได้แก่ A380, A330/340, A350 XWB และ A320 ให้ท่านได้เยี่ยมศูนย์จำลองเครื่องบิน โดยศูนย์นี้จะมีเครื่องบินจำลองแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็น A330 หรือ A380 ภายในจะตกแต่งในหลากหลายสไตล์ ในโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น FIRST CLASS, BUSINESS CLASS หรือ ECONOMY CLASS จากนั้นเมีเวลาเลือกซื้อของที่ระลึกเล็กน้อย  

* การเข้าชมโรงงานจะเข้าชมได้เฉพาะส่วนที่ทางโรงงานจัดไว้เท่านั้น และสงวนสิทธิ์หากทางโรงงานมีกิจกรรมหรือแขกพิเศษ หรือตรงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดอื่นๆ จะนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองตูลูสแทน *

เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โดซ์ (BORDEAUX) เมืองหลวงแห่งการผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ   จิรอง เป็นเมืองที่มีความสวยงามมากถึงขนาดที่นักประพันธ์เอกของฝรั่งเศส นาม วิคเตอร์ ฮูโก มีคำกล่าวไว้ว่า “ถ้าตัดแวร์ซายส์ออกไป ที่นี่ก็คือปารีสนั่นเอง”
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PULLMAN หรือ MERCURE CHARTRE

 

 

 

วันที่หก   บอร์โดซ์ – ตูร์
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองบอร์โดซ์ แวะบันทึกภาพอนุสาวรีย์จิรองแดงที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะของพรรคจิรองแดงส์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบสาธารณรัฐ จากนั้นนำท่านสู่โรงงานผลิตไวน์ ที่ร่ำลือกันว่าดีที่สุดในโลก นำท่านชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และคุณภาพที่ดี แล้วเลือกดูผลิตภัณฑ์ไวน์ต่างๆ และซื้อเป็น ของฝาก ของที่ระลึก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่เมือตูร์ (TOUR) เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน
*** โรงแรมที่ตูร์มีน้อย หากเต็มเราจะไปพักเมืองอัมบลัวส์ 30 นาที 

 

วันที่เจ็ด    ตูร์ (ปราสาทชอมบอร์ด – ปราสาทเซอนองโซว์) – มองต์ แซงต์ มิเชล
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมปราสาทชอมบอร์ด (CHATEAU DE CHAMBORD) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ แม้เพียงชั่ว 2-3 คืน เท่านั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ กว่า 440 ห้อง บันไดภายในกว่า 70 แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุดในรูปแบบที่แตกต่างกันและเป็นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังของอิตาลี ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAU) สร้างในยุคศิลปะแบบเรเนซองส์ ช่วงปี ค.ศ.1513-1521 ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) และรายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้และต้นไม้ใหญ่ดูสวยงามสบายตา นำชมภายในตัวอาคารซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะอย่างดี หลังจากได้รับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่มองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) 1 ในสัญลักษณ์ที่ฝรั่งเศสใช้โฆษณาชักชวนให้คนจากทั่วโลกมาเที่ยวฝรั่งเศส
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MERCURE หรือระดับเดียวกัน
** โรงแรมที่มองต์ แซงต์ มิเชล มีน้อยและเป็นโรงแรมเล็ก บางครั้งอาจพักเมืองใกล้เคียง (90% ได้ MERCURE)  

 

 

 

 

วันที่แปด   มองต์ แซงต์ มิเชล – ปารีส
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมมองต์ แซงต์ มิเชล ชุมชนใหญ่บนเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำ     คูสน็อง (COUESNON) ที่ไหลงลงสู่ทะเลเหนือ เริ่มต้นจากการก่อสร้างวิหารเล็ก ๆ ในศตวรรษที่ 10 จนกลายเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 12-13 และช่วงหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 ใช้เป็นเรือนจำจนกระทั่งปี ค.ศ.1969 ได้กลับมาเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ตัวเมืองรายล้อมด้วยกำแพงโบราณ เดินชมถนน GRAND RUE ย่านช้อปปิ้ง ร้านขายของที่ระลึก สู่มหาวิหารมองต์ แซงต์ มิเชล (MONT ST MICHEL) ที่งดงามด้วยศิลปะหลายยุคตั้งแต่โรมาเนสก์ โกธิค เรเนซองส์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่กรุงปารีส (PARIS / 3 ชม. 30 นาที) นครหลวงที่สุดแสนโรแมนติก ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรที่สวยงาม ถึงแล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาทิ น้ำหอม เครื่องสำอาง กระเป๋า ปากกา ฯลฯ
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำเข้าที่พัก NOVOTEL TOUR EIFFEL  หรือระดับเดียวกัน  2 คืน

หมายเหตุ   เราเป็นบริษัทที่เน้นการพักโรงแรมในเขตตัวเมืองชั้นในของปารีส (ชั้นนอกราคาถูก)

 

 

 

 

วันที่เก้า   ปารีส – ชมเมือง – ขึ้นหอไอเฟิล – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – ช้อปปิ้ง 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมนครปารีส ชมจัตุรัสคองคอร์ด สถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองป์เซลิเซ่ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรืออดีตโรงเรียนนายร้อยที่พระเจ้านโปเลียนเคยทรงศึกษา ถ่ายรูปกับหอไอเฟิลตรงจุดที่สวยที่สุด    เต็มหอได้ตรงนี้ และขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล ชมวิวกรุงปารีส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลาฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ   ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช้อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช้อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก 
เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่ายๆ  :   นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส  ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจิตรกรรม สมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น ไม่มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ไหนใหญ่กว่านี้อีกแล้ว
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเดอลักซ์

 

วันที่สิบ   ปารีส – กรุงเทพฯ
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / อิสระเพื่อพักผ่อน – จัดกระเป๋า
เวลา 09.30 น. :   เดินทางสู่สนามบิน ชาร์ลเดอโกล ทำเรื่องขอคืนภาษีและเช็คสัมภาระ ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง
เวลา 13.40 น. :    บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบเอ็ด    กรุงเทพฯ
เวลา 05.55 น. :    กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง       // 20-30 ก.ย. ,  4-14, 11-18, 18-28 ต.ค.

// 1-11 พ.ย. // 27 ธ.ค.-6 ม.ค.   

* ต่างจังหวัดของฝรั่งเศสบางเมือง อาทิ อวีญอง-ตูลูส-ตูร์-มองต์ เซนต์ มิเชล โรงแรมส่วนใหญ่เป็น NOVOTEL และ

MERCURE หรือโรงแรมชนบทของฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมไม่ใหญ่ โปรดทำความเข้าใจ (กฎหมายคุ้มครองธุรกิจท้องถิ่น)

** เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสกว้างใหญ่มากเมืองท่องเที่ยวต่างๆ บางเมืองอยู่ไกลกันจึงอาจเดินทางมากหน่อยในบางวัน

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ก.ย./ต.ค.

พ.ย.

27 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

124,000

120,000

124,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

106,000

103,000

106,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

100,000

98,000

100,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

22,000

20,000

21,000

หมายเหตุ                  

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี  

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                    
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                                 
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า         
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                                             
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์