แกรนด์บอลข่าน

GRAND BALKANS

สายการบิน ออสเตรียน แอร์ไลน์
12 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

สายการบิน : ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ สะสมแต้มร่วมการบินไทยได้
โรงแรม : มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน (9 คืน)
อาหาร :  เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรปและเอเซียอย่างดี (อาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโครเอเชียเป็นอาหารทะเลสไตล์อิตาเลี่ยน ดี อร่อย (ปลาทูน่า, แซลมอน, เทราซ์, หมึก, หอย, กุ้งมังกร รับประกันคุณภาพ)
รถโค้ช :  มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง / ค่าทัวร์รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว (2 ยูโร/คน/วัน)           
มัคคุเทศก์ : ชำนาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ   : รับประกันคุณภาพเพราะเรามีทัวร์ไปแถบนี้เป็นประจำ
จุดเด่น :       
แกรนด์บอลข่าน หรือโปรแกรมเลาะเลียบทะเลเอเดรียติก นอกจากที่เที่ยวสวยๆ แล้วยังรวบรวมสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโก (UNESCO) ไว้ 10 แห่ง อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ (PLITVICE NATIONAL PARK) เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) เมืองโมสตาร์ (MOSTAR) เมืองโคทอร์ (KOTOR)  เมืองโทรเจียร์ (TROGIR) มหาวิหารเซนต์ เจมส์ (ST. JAMES) แห่งเมืองซีบีนิค (SIBENIK) พระราชวัง    ดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN) แห่งเมืองสปลิท (SPLIT) เมืองกราซ (GRAZ) เมืองบลากายจ์ (BLAGAJ) เมืองโพซิเทล (POCITELJ)

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.00 น.  :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 4) เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  
เวลา 23.45 น. :   ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026

 

วันที่สอง    เวียนนา กราซ – เบลด (สโลวีเนีย)
เวลา 05.35 น. :   ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแสนสวยของออสเตรีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เดินทางสู่โรงแรม NH AIRPORT เพื่อรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ  (GRAZ / 2 ชม. 20 นาที) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  
บ่าย  :   นำท่านชมเมืองกราซ เมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE)ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจำเมือง แต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดิชที่ 3 และต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้ถวายให้เป็นโบสถ์สำหรับราชสำนัก ให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามกลางหุบเขา แล้วออกเดินทางสู่เมืองเบลด (BLED / 2 ชม. 30นาที) ประเทศสโลวีเนีย (SLOVENIA) เมืองเล็กๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า JULIAN ALPS  MOUNTAIN ถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PARK หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม     เบลด – โพสทอยน่า – ลุบเบลียนา      
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ซึ่งโดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีเขียวมรกต บนเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์ เบลดเริ่มมีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เมื่อแพทย์ชาวสวิสชื่อ DR. ARNOLD RIVLI เห็นคุณค่าของอากาศที่แสนบริสุทธิ์ของเมืองนี้ ได้ย้ายมารักษาคนไข้ที่เมืองนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้เป็นเวลาถึง 50 ปี นอกจากนั้นจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสยังเคยใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ริมทะเลสาบยังมีคฤหาสน์ของนายพลติโต อดีตผู้นำและผู้รวมชาติยูโกสลาเวีย ซึ่งใช้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่ถ้ำโพสทอยน่า (POSTOJNA CAVERNS / 1 ชม. 15 นาที) เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร นำท่านเข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอก    หินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่างๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ชมความแปลกของปลามนุษย์ (HUMAN FISH) ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำแห่งนี้ นอกจากนั้น ยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆ อีกหลายชนิดที่พบได้เฉพาะในถ้ำแห่งนี้ มีงานวิจัยที่พบว่ามีสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินภายในถ้ำถึงกว่า 84 ชนิดสายพันธุ์ **ภายในถ้ำอากาศเย็นมากๆ โปรดเตรียมเสื้อกันหนาว แล้วออกเดินทางสู่เมืองลุบเบลียนา (LJUBLJANA / 1 ชม. 10 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนีย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือ RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สี่    ลุบเบลียนา – ซาเกรบ (โครเอเชีย)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองลุบเบลียนา เมืองเล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ ชมอาคารบ้านเรือนในแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ โรงละครโอเปร่า, โบสถ์ประจำเมือง, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงซาเกรบ (ZAGREB / 2 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ SAVA และไหล่เขา MEDVEDNICA 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำท่านชมกรุงซาเกรบ ชมย่านเมืองเก่าซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ  LOWER & UPPER TOWN อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายรอบไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า “THE GREEN HOUSE SHOE”  ผ่านชมอาคารรัฐสภา (SABOR) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ แล้วนำชมกำแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (CHURCH OF ST. MARK) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีแดงขาวลวดลายตราหมากรุกซึ่ง  เป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แล้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า   ซาเกรบ  – พลิทวิตเซ่ – ราสโตเก้ – ซาดาร์ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองพลิทวิตเซ่ (PLITVICE) แห่งแคว้น ISTRIA & KVARNER นำท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ พลิทวิตเซ่ (PLITVICE LAKE NATIONAL PARK / 2 ชม.) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1979 ชมความงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเซ่ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่า พื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยทะเลสาบสีเทอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกันไป ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ชมน้ำตก และทะเลสาบมากมายหลายแห่ง และยังอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดถึงประมาณ 1,146 สายพันธุ์ นำท่านสู่ LOWER LAKE โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน LOWER & UPPER LAKE เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ MILANOVAC, GAVANOVAC และ KALUDEROVAC เป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน แล้วเดินสู่ VELIKI SLIP ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ มีความสูงถึง 70 เมตร แล้วนำท่านชมหมู่บ้านเก่าแก่แต่แสนสวย หมู่บ้านราสโตเก้ (RASTOKE) ที่มีน้ำตกและลำธารรายล้อม ให้ท่านบันทึกภาพรูปกับหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชมอาคารบ้านเรือนที่สร้างในตอนปลายศตวรรษที่ 19 แล้ว
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่เมืองซาดาร์ (ZADAR) เมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นเมืองท่าสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดใหญ่ของทะเลเอเดรียติกที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน นำชมตัวเมืองซาดาร์ ชมประตูเมืองเก่าสมัยเวนิสมามีอิทธิพลเหนือซาดาร์อันงดงามด้วยลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ชมโบสถ์เซนต์ โดนัท (CHURCH OF ST. DONAT) ซึ่งเป็นโบสถ์สำคัญประจำเมือง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ………………………..หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่หก  ซาดาร์ ซีบีนิค – โทรเจียร์ – สปลิท
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซีบีนิค (SIBENIK /  1 ชม. 10 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ประกอบไปด้วยอ่าวซีบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร นำชมตัวเมืองซีบีนิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลเอเดรียติกที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ DALMATIA เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์มากมาย ชมโบสถ์เซนต์เจมส์ (CATHEDRAL OF ST. JAMES) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรเนซองส์ในปี ค.ศ. 1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนซองส์ โดยศิลปิน JURA DOLMATINAE โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นหน้ามหาวิหาร นอกจากนั้นโบสถ์เซนต์เจมส์แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 2000 อีกด้วย
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   เดินทางสู่เมืองโทรเจียร์ (TROGIR. / 50 นาที) เกาะเล็กๆ ที่เป็นอู่อารยธรรมกรีกโบราณมาตั้งแต่ 380 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกปกครองโดย TRAGURIUM และโรมัน มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสกำแพงเมือง และป้อมปราการไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)  ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นำเดินชมภายในเขตเมืองเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กรีก-โรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง (KOPNENA VRATA) ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกา สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST.LAWRENCE) ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ในรูปแบบของศิลปะแบบโรมันเนสก์ โดยมีสิงโต, อดัม & อีฟ และรูปสลักนักบุญองค์สำคัญต่างๆ แล้วออกเดินทางสู่เมืองสปลิท  (SPLIT / 30 นาที) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากซาเกรบ ซึ่งอยู่ในแคว้น DALMATIA ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์ดัลมาเชี่ยนที่โด่งดัง นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองสปลิทที่สร้างรายล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม ARTRIUM หรือ RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เจ็ด   สปลิท โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีน่า)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำเข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOCLETIAN PALACE) ที่ประทับของจักรพรรดิดิคลีโอเธี่ยนแห่งเมืองเวนิส ที่แผ่ขยายอาณาเขตจากเวนิสสู่เมืองสปลิทในยุคโรมันโบราณ ท่านจะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมหรือลานกว้างที่มีเสาสไตล์โรมันเรียงราย ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยทางเข้าหลัก หรือ GOLDEN GATE, มหาวิหาร เทพเจ้าจูปิเตอร์, โบสถ์แห่งเทพวีนัส, วิหารดอมนิอุส (CATHEDRAL OF ST.DOMNIUS) ที่จัดเรียงรายกันอย่างลงตัว ชมย่าน PEOPLE SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร จากเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 และสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัยVENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในศตวรรษ 15 เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่เมืองโมสตาร์ (MOSTAR / 2 ชม. 15 นาที) อีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (BOSNIA & HERZEGOVINA)  เมืองนี้เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างเซิร์บกับ      โครแอต (ระหว่างทางผ่านเมืองโอมิช (OMIS) เมืองสวยตั้งอยู่ริมทะเลเอเดรียติก) นำท่านชมเมืองโมสตาร์เป็น เมืองที่ใหญ่ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (NERETVA) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองศาสนา คือ ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลาม คือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสตร์แบบคาธอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศ นำท่านเข้าชมเตอร์กิชเฮาส์ (TURKISH HOUSE) ที่อยู่อาศัยที่สร้างในยุคออตโตมานเรืองอำนาจมีเพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในช่วงสงครามกลางเมือง ชมสะพาน STARI MOST BRIDGE ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมือง   โมสตาร์ ถูกออกแบบโดยสถาปนิกออตโตมาน นามว่า MIMAR HAYRUDDIN มีความยาว 29 เมตร สูง 20 เมตร ซึ่งทางรัฐบาลใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับเฮอร์เซโกวีนาจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สะพานนี้ถูกทำลายลงในปี ค.ศ. 1993 เนื่องจากสงครามกลางเมืองในยูโกสลาเวียสมัยนั้น แต่ภายหลังองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้บูรณะขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างในปี ค.ศ. 2004
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม EDEN  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่แปด   โมสตาร์ – บลากายจ์ – โพซิเทล – มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปทางสู่เมืองบลากายจ์ (BLAGAJ / 20 นาที) เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบูน่า (BUNA RIVER)  นำท่านสู่ TEKIJA U BLAGAJ เพื่อชม BLAJAI TEKKE อารามเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณชะง่อนผา ริมแม่น้ำบูน่าที่เกิดจากแหล่งน้ำใต้ดินที่ไหลออกมาจาก GREEN CAVE อารามแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีให้เป็นมรดกสำคัญของประเทศ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1520 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบออตโตมัน จากนั้นนำท่านชมตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านสู่โพซิเทล  (POCITELJ / 30 นาที) เมืองเก่าแก่ที่อยู่ภายใต้ป้อมปราการ เชื่อกันว่าเมืองนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปลายศตวรรษที่ 14 โดยเห็นความแตกต่างได้จากระหว่างกำแพงหินดั้งเดิมและส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มเติมโดยจักรวรรดิออตโตมันในภายหลัง เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ชมเมืองที่มีสถาปัตยรกรรมแบบอิสลามมิค ทั้งปราสาท มัสยิด สปาแบบตุรกี และหอนาฬิกา ให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของเมืองแห่งนี้ แล้วออกเดินทางสู่   เมืองมาลีสตอน (MALI STAN) แหล่งเพาะพันธ์หอยนางรมที่ดีที่สุดในโลก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลเอเดรียติก พร้อมด้วยจิบไวน์สด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค (DUBROVNIK / 1 ชม.) ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ ถึงเมืองดูบรอฟนิค นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ได้รับการเปิดให้บริการหลังจากที่โดนทำลายลงไปในสงคราม YUGOSLAVIA WAR ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งท่านจะได้บันทึกภาพตัวเมืองเก่าจากจุดพาโนรามาได้ในแบบ POSTCARD VIEW อย่างที่ท่านใฝ่ฝันจะได้เห็น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม PRESIDENT หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เก้า   ดูบรอฟนิค แคฟทัท – โคทอร์ (มอนเตเนโกร) – บุดวา   
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศ พรมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า เมืองที่สวยงามอันดับต้นๆ ของโลก แต่ถูกทำลายเสียหายไปมากจากทหารยูโกสลาฟ ปี ค.ศ. 1995 ยูเนสโกและสหภาพยุโรปได้ร่วมบูรณะซ่อมแซมเมืองขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันกลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง เข้าชม THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่เก็บสะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าที่ล่องเรือไปค้าขายกับเมืองต่างๆ ในอดีต เข้าชม RECTOR’S PALACE ศูนย์กลางการบริหารเมืองดูบรอฟนิค ในอดีตที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก – โรมัน และต่อเนื่องมาถึงยุคสมัยของเวนิส มีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกำแพงเมือง จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้ปัก จากตลาดนัดกลางเมือง
เวลา 11.00 น.  :    นำท่านสู่เมืองแคฟทัท (CAVTAT / 1 ชม.) เพลิดเพลินกับความงดงามของท้องทะเลสีคราม ทัศนียภาพแสนงดงามของกำแพงเมืองและป้อมปราการริมทะเล เมืองน้อยน่ารักริมฝั่งทะเลที่มีประชากรเพียง 2,000 คน ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM ก่อนที่จะถูกรุกรานและทำลายโดยพวก AVARS ใน      คริสศตวรรษที่ 7 ตามอัธยาศัยกับการเดินเล่นริมหาด หรือเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด ผ้าลูกไม้ปัก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลของอ่าวโคทอร์ ประเทศมอนเตเนโกร ระหว่างทางท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ำเอาไว้เหมือนเช่นฟยอร์ดในนอรเวย์ ผ่านชมเมืองโคทอร์ (KOTOR) เมืองสำคัญทางการค้าทางทะเลของพวกเวเนเชียนสมัยก่อน ตัวเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงที่มีความยาว 5 กิโลเมตร จากนั้นออกเดินทางเลียบชายหาดบุดวาริเวียร่า  สู่เมืองบุดวา (BUDVA / 30 นาที) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเขตชายฝั่งทะเลเอเดรียติก ที่มีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบอย่างดี ตั้งแต่สมัยที่ชาวเวนิส มาปกครองเพื่อป้องกันการรุกรานจากจักรวรรดิออตโตมัน
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SPLENDID หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สิบ   บุดวา –  พอดกอร์ริซา – เวียนนา (ออสเตรีย)
เช้า   :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมย่านเมืองเก่าบุดวา (OLD TOWN) ซึ่งมีความสวยงาม เพราะสร้างโดยชาว  เวนิส (VENETIANS) ซึ่งมาปกครองดินแดนแถบนี้ถึงเกือบ 400 ปี เมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังมาตั้งแต่ยุคยูโกสลาเวียจนกระทั่งปัจจุบัน มีชื่อเสียงในเรื่องชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การว่ายน้ำและอาบแดด โดยเฉพาะ   อย่างยิ่งความสนุกสนานครึกครื้นยามราตรีที่ไม่แพ้ที่ใด จากนั้นเดินทางสู่    เมืองพอดกอร์ริซ่า (PODGORICA) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร นำท่านชมเมืองพอดกอร์ริซ่า เมืองหลวงและตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศมอนเตเนโกร เมืองนี้ตั้งอยู่บนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ Ribnica และแม่น้ำ Moraca อีกทั้งยังเป็นที่บรรจบกันของที่ราบอุดมสมบูรณ์ Zeta และที่ราบ Bjelopavlici Valley  เมืองนี้เคยตกอยู่ในอำนาจของอาณาจักรออตโตมาน (ตุรกี) ซึ่งนั่นทำให้สามารถเห็นสถาปัตยกรรมที่ถือกำเนิดในยุคออตโตมานได้โดยทั่วไป
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง /  จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 15.00 น.  :    ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 728
เวลา 16.30 น. :   ถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงของออสเตรีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเวียนนา
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน
* หมายเหตุ      
-ตลอดเส้นทางมีแต่ของที่ระลึก การแวะพักเวียนนา 1 คืน จึงเหมาะสมที่สุด เพราะเวียนนามีของซื้อทุกอย่าง สวรรค์ของนักเดินทาง
-วันนี้กว่าจะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองออกมาก็ 6 โมงเย็นแล้ว บางทัวร์เขียนว่านำท่านไปช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (PARNDORF OUTLET) แล้ว 19.00 น. นำกลับสนามบิน จะมีเวลาช้อปถึง 1 ชั่วโมงหรือไม่?

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด   เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท – เวียนนา – กรุงเทพฯ
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ รอบถนนวงแหวนอดีตกำแพงเมืองชั้นในของเวียนนาที่รายล้อมไปด้วยอาคารสำคัญๆ อาทิ โรงละครโอเปร่า, พระราชวังหลวง, รัฐสภา, ศาลาว่าการเมือง ฯลฯ นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ของท่านโจฮันส์ สเตร้าท์ จูเนียร์ บิดาแห่งเวียนนาวอลทซ์ จากนั้นนำท่านสู่พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท (PARNDORF OUTLET) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯลฯ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เล็ทตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)
บ่าย  :   นำท่านสู่ย่านการค้าใหญ่ของเวียนนาบนถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนม แบบกระเป๋า LOUIS VUITTION, PRADA, CHANEL นาฬิกา ROLEX, PATEX PHILLIPE ฯลฯ หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์ สตีเฟ่นในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ที่ขึ้นชื่อ       
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเดินทางไปสนามบิน ผ่านขั้นตอนคืนภาษีและเช็คสัมภาระ
เวลา 23.20 น. :    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ OS  025

 

วันที่สิบสอง    กรุงเทพ
เวลา 14.20 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง       4-15, 18-29 ก.ย., 2-13, 9-20, 16-27 ต.ค., 23 ต.ค.-3 พ.ย. // 6-17 พ.ย., 20 พ.ย.-2 ธ.ค., 4-15 ธ.ค.     

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ก.ย./ต.ค.

พ.ย./4 ธ.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

129,000

121,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

111,000

104,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

105,000

99,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

26,000

23,000

 

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง ส่วนใหญ่เป็นเตียงเสริม หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ                 
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ                        
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                           
– ค่าอาหารตามรายการ                                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                     
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ     
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                                
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                           
– ค่าทิปขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ                             
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

**ชั้นทัศนาจร กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ 23 กก.
**ชั้นธุรกิจ กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 2 ใบๆ ละ 32 กก.

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์