ยุโรปสโนว์โมบิล – ไอซ์เบรคเกอร์ C

EUROPE SNOWMOBILE - ICEBREAKER C

สายการบิน ฟินน์แอร์
10 วัน 7 คืน
20 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

สุดยอดรายการเที่ยว ยุโรปตอนเหนือในช่วงฤดูหนาว และต้นใบไม้ผลิ ที่คุณจะประทับใจในประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ “นครเฮลซิงกิ” เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”    เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) โรวาเนียมี เยือนถิ่นซานตาคลอส ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถมอเตอร์ไซด์หิมะ (SNOWMOBILE) เลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ และสุนัขฮัสกี้ พร้อมเล่นสกีที่อูนาสวาร่า สนุกมาก…   ไม่ยากอย่างที่คิด  “โคเปนเฮเก้น” สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก เบอร์เก้น เมืองสวยของเขตฟยอร์ดดิสทริค พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมบาเนน “ออสโล”  นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด

จุดเด่นของทัวร์
ขี่สโนว์โมบิล, นั่งเรือตัดน้ำแข็ง (ไอซ์เบรคเกอร์), เจาะน้ำแข็งตกปลา, นั่งเลื่อนที่ลากด้วยสุนัขฮัสกี้ และเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์, เรียนการเล่นสกีจากครูผู้ชำนาญ, นอนบนเรือสำราญ 1 คืน, นั่งรถไฟสายโรแมนติค, ล่องเรือชมความงามของซองฟอร์ด  พักที่ SEASIDE GLASS VILLAS (โรงแรมกระจกแบบเดียวกับ GLASS IGLOO)

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
เวลา 20.30 น. : 
 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

เวลา 23.25 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 144

 

วันที่สอง   เฮลซิงกิ – เคมี่
เวลา 05.55 น. :   ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)  ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเที่ยวกรุงเฮลซิงกิ นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย  นำชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.00 น. :    ออกเดินทางสู่เคมี่ โดยเที่ยวบินที่ AY 513
เวลา 15.35 น. :   ถึงสนามบินเมืองเคมี่ (KEMI) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก นำท่านชมโรงแรมน้ำแข็ง (ในกรณีที่โรงแรมน้ำแข็งยังไม่รื้อ ปกติจะเปิดประมาณ 29 ม.ค.- 10 เม.ย. ของทุกปี) ที่สร้างขึ้นมาจากการตกแต่งก้อนหิมะและน้ำแข็งขนาดใหญ่โต เดินชมภายในที่ถูกจัดทำให้เป็นโบสถ์, บาร์เครื่องดื่ม และห้องพัก  น้ำแข็ง ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปตามสบาย แล้วนำท่านชมปราสาทน้ำแข็ง ที่สร้างจากก้อนน้ำแข็งที่วิจิตรตระการตา อันเป็นงานประติมากรรมระดับโลก ชมผลงานการแกะสลักน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆ รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ (มีให้ชมเฉพาะช่วงปลาย ม.ค.-กลาง เม.ย. เท่านั้น)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม SEASIDE GLASS VILLA (CONFIRM) โรงแรมหลังคาและอีก 2 ด้านเป็นกระจก (GLASS IGLOO) หากเกิดปรากฏการณ์แสงเหนือสามารถชมได้จากเตียงนอน **แพงกว่าโรงแรมอื่น 180 ยูโร  โรงแรมนี้อยู่ติดปราสาทน้ำแข็ง

 

 

 

 

วันที่สาม   เคมี่ (ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – ไอซ์เบรคเกอร์) – โรวาเนียมี
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :    นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง      (บางวันอาจเป็นรอบเที่ยง) จากนั้นเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงของเขต    แลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์กติก
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SANTA CLAUS  2 คืน (CONFIRM)

 

 

 

 

วันที่สี่   โรวาเนียมี (สโนว์โมบิลซาฟารี เจาะน้ำแข็งตกปลา ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – บ้านซานต้าคลอส)  
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมชา-กาแฟ เพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :   นำท่านเดินทางสู่ฮัสกี้ฟาร์ม ที่เพาะพันธุ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ นำคณะทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (HUSKY SAFARI) สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก จากนั้นนำชมบ้านซานต้าคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับแสนฉบับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานต้าคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่ห้า   โรวาเนียมี(เล่นสกีที่อุนาสวาร่า) – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า  : 
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เนินเขาอูนาสวาร่า (OUNASVAARA) เพื่อให้ท่านได้มีประสบการณ์ในการเล่นสกีในเขตอาร์กติก โดยทางบริษัทฯได้จัดเตรียมครูผู้ฝึกสอนสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่น รวมถึงอุปกรณ์การเล่นสกีครบชุด จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ทดลองเล่นสกีไปตามทางเนินเขาที่แสนสนุกและปลอดภัย 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน (15 นาที)
เวลา 13.55 น.  :  ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ AY 534/959 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ 15.10/17.45 น.)
เวลา 18.25 น. :  ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SKT PETRI (CONFIRM)
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

วันที่หก   โคเปนเฮเก้น – ล่องเรือ DFDS – ออสโล (นอร์เวย์)
เช้า  : 
   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น เจ้าของฉายา “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของ  พระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :  เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์ 
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย จากนั้นอาจช้อปปิ้ง หรือนั่งดื่มในบาร์บนเรือ ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  ออสโล – โกล – เบอร์เก้น 
เช้า  : 
  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

เรือเทียบเท่ากรุงออสโล (OSLO) นครหลวงของนอร์เวย์  จากนั้นออกเดินทางสู่โกล (GOL) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยม
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านเดินทางสู่เบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศนอร์เวย์ ชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้งและมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL (CONFIRM)
หมายเหตุ   หากมีเวลาเหลือพอจะนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิว

วันที่แปด  เบอร์เก้น – วอสส์ – ฟลัม – กุดวาเก้น – ไกโล  
เช้า  : 
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักใกล้ทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1907 จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่สถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน แล้วนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ และน้ำตกจำนวนมากมายสู่เมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอรวีเจี้ยน
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง สู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN) เหมือนภาพวาดในจินตนาการ แล้วออกเดินทางสู่เมืองไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ท ยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์ นำเข้าที่พักโรงแรม USTEDALEN HOTEL (CONFIRM)
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่เก้า   ไกโล – ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า  : 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ออสโล (OSLO) นครหลวงของนอรเวย์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอื่นๆ มอบที่สต็อคโฮล์ม) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง แล้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน ผ่านพิธีการเช็คสัมภาระ ขอคืนภาษีและตรวจลงตรา
เวลา 20.25 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 918/143
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ 22.45/00.45)

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 14.50 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง         22-31 มี.ค. // 11-20 เม.ย.
(เหตุที่ไม่จัด 12-21 เมษายน เพราะติดเทศกาลอิสเตอร์ 19-22 เมษายน ร้านค้าปิด
19 เมษายน (GOOD FRIDAY) โดยเฉพาะที่โคเปนเฮเก้นปิดตั้งแต่ 18 เมษายน)

อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **    

รายการ

เม.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

168,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

146,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

140,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

28,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                  
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 20 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ กระเป๋า 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์