สแกนดิเนเวีย วินเทอร์

EUROPE SCANDINAVIA WINTER

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

   รายการพิเศษ ชม 3 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ ชมสต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ มุ่งหน้าสู่นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) โรวาเนียมี เยือนถิ่นซานตาคลอส ชมหมู่บ้านซาตาคลอส, นั่งเลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์, ซาริเซลกา พัก NORTHERN LIGHTS VILLAGE โรงแรมกระจก ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถมอเตอร์ไซด์หิมะ (SNOWMOBILE) นั่งเรือตัดน้ำแข็ง (ICE BREAKER) และสุนัขฮัสกี้, คีร์คิเนส (KIRKENES) เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ของนอร์เวย์ สัมผัสประสบการณ์กับการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) และชมโรงแรมน้ำแข็ง, ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. : 
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม (สวีเดน) ล่องเรือซิลเลียไลน์ เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
เวลา 01.20 น. :  ออกเดินทางสู่สต็อคโฮล์ม โดยเที่ยวบินที่ TG 960
เวลา 06.55 น. :  ถึงสนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เวลา 15.00 น. :  เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นำท่านเข้าห้องพักบนเรือห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกำลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เวลา 17.00 น. :  เรือออกจากกรุงสต็อคโฮล์ม ข้ามทะเลบอลติก สู่เฮลซิงกิ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง (SEAVIEWS)

 

 

 

 

วันที่สาม  เฮลซิงกิ – เคมี่ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ / จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 18.15 น. :  ออกเดินทางสู่เคมี่ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 631
เวลา 20.35 น. :   ถึงสนามบินเมืองเคมี่ (KEMI) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอสเนียแห่งทะเลบอลติก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SEASIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
หมายเหตุ         การนั่งรถไฟค้างคืนไปเคมี่ ไม่สะดวกมากๆ เพราะห้องพักเล็กมากๆ วางกระเป๋าก็แทบไม่หมด ห้องน้ำเล็กมากๆ ยิ่งขึ้นจากเรือ มีกระเป๋าต้องเคลียร์ยิ่งไม่สะดวก

 

 

 

 

 

วันที่สี่  เคมี่ (ปราสาทน้ำแข็ง – ไอซ์เบรคเกอร์)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมปราสาทน้ำแข็ง (SNOW CASTLE) ที่สร้างจากก้อนน้ำแข็งที่วิจิตรตระการตา อันเป็นงานประติมากรรมระดับโลก ชมผลงานการแกะสลักน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆ รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ (มีให้ชมเฉพาะช่วงปลาย มกราคม-กลาง เมษายน เท่านั้น)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SEASIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า  เคมี่ – โรวาเนียมี (หมู่บ้านซานตาคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์กติก นำชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปี เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) ให้ท่านได้ทดลองนั่งพาหนะลากเลื่อนหิมะที่ลากจูงด้วยกวางเรนเดียร์ แบบเดียวกับที่คุณลุงซานต้า ใช้นำไปแจกของขวัญให้เด็กๆ ในช่วงคริสต์มาส
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ARCTIC SNOW HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก   โรวาเนียมี – ซาริเซลกา (สโนว์โมบิล – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ซาริเซลกา (SAARISELKA) เมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ตั้งอยู่ในเขต   แลปแลนด์ นำท่านสู่ที่พัก NORTHERN LIGHTS VILLAGE ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ในการค้างคืนภายในบ้านพักแบบอิกลู (IGLOO VILLAGE) จำลองแบบสร้างด้วยเรือนแก้ว สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างชัดเจน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า แล้วนำท่าน  สู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) ฮัสกี้เป็นสุนัขเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะใน  พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น ความเหนื่อยล้า และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยมโดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อน เป็นการแข่งขันที่แพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้มีโอกาสทดลองนั่งเลื่อนหิมะที่ลากด้วยสุนัขพันธุ์นี้แวะดื่มน้ำชาร้อนๆ คลายหนาวในกระท่อมของชาวแลป / นำเข้าที่พักโรงแรมกระจก NORTHERN LIGHTS VILLAGE
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  ซาริเซลกา – คีร์คิเนส (นอร์เวย์) 
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่คีร์คิเนส (KIRKENES) เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ขับรถสโนว์โมบิลลากเลือกนำท่านสู่ทะเลสาบน้ำแข็งพร้อมสาธิตการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับ  การตกปูยักษ์ พร้อมลิ้มรสปูยักษ์สดๆ (มีบริการเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็น) แล้วนำท่านชมโรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากก้อนหิมะและน้ำแข็งขนาดใหญ่ เปิดบริการช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม-เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมมีห้องพักที่ถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียง โต๊ะและเก้าอี้ ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปตามสบาย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON KIRKENES หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่แปด   คีร์คิเนส – ออสโล
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 11.35 น. :  ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ SK 4473
เวลา 13.45 น. :  ถึงสนามบินกรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท (KARL JOHAN GAUSS) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เก้า   ออสโล – กรุงเทพฯ
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ผ่านชมป้อมกำแพงเมืองเก่า ARKHER HUSE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งออสโลเป็นเมืองหลวง และรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อตอนศตวรรษที่ 17 มาได้ ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอื่นๆ มอบที่สต็อคโฮล์ม) จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 13.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 955

 

วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
เวลา 06.20 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง  7-16, 14-23, 17-26 มี.ค. // 10-19 เม.ย.          

อัตราค่าบริการ 

รายการ

มิ.ย.

เม.ย.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

191,000

199,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

163,000

170,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

156,000

162,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

45,000

46,000

 *บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย (TG)   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 ก.ก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินอื่น (บินภายในยุโรป) ไม่เกิน 23 ก.ก.
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์