ยุโรปไอซ์แลนด์ – ฟินแลนด์ B (ปีใหม่)

EUROPE ICELAND - FINLAND B

สายการบิน ฟินน์แอร์
9 วัน 6 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์” มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

“ฟินแลนด์” เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

สายการบิน  :  ฟินน์แอร์ สายการบินเจ้าถิ่น ผู้ชำนาญในแถบนี้
โรงแรม  :  มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก / และพัก ARCTIC SNOW HOTEL IGLOO
อาหาร  :  เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
รถโค้ช  :  มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์  :  ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน

จุดเด่น           
**ขี่สโนว์โมบิล, นั่งเรือทลายน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER นั่งเลื่อนที่ลากด้วยสุนัขฮัสกิ และลากด้วยกวางเรนเดียร์, เจาะน้ำแข็งตกปลา, เรียนการเล่นสกี
**ที่ไอซ์แลนด์โดยปกติสามารถดูแสงเหนือได้เกือบทุกที่ แม้กระทั่งข้างโรงแรม (หากมีเกิดขึ้น)
**วันที่พักค้างคืนที่เมืองโรวาเนียมี หากคืนไหนมีเปอร์เซ็นต์ว่าอาจมีปรากฏการณ์แสงเหนือ ที่เคาน์เตอร์โรงแรมจะมีการขายทัวร์ตอนกลางคืนเพื่อออกไปตามล่าแสงเหนือ (2-3 ชม. ประมาณ 90-120 ยูโร)

วันแรก  (พุธที่ 25 ธ.ค. 2562)  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ 
เวลา 20.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา 23.05 น.  :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 144  

 

วันที่สอง (พฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 2562)  เฮลซิงกิ – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์) – สะเนเฟลเนส – เรคฮอลท์
เวลา 05.20 น.  :  ถึงกรุงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
เวลา 07.45 น.  :  ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก โดยเที่ยวบินที่ AY 991
เวลา 09.35 น.  :  ถึงสนามบินเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTERNATIONAL AIRPORT) กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIC)  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านออกเดินทางสู่สะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES) นำชมและถ่ายภาพกับภูเขาเคิร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) หรือเขาหมวกแม่มด สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์ แล้วออกเดินทางสู่เรคฮอลท์ (REYKHOLT) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ นำท่านชมเมืองเรคฮอลท์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และบันทึกภาพกับโบสถ์ประจำเมือง (REYKHOLT CHURCH) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ออกเดินทางไปเมืองบอร์กาเนส (BORGARNES / 40 นาที)
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม B.59 (CONFIRM)

 

 

 

วันที่สาม  (ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 2562)  เรคฮอลท์ – โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์ กูลฟอสส์ –  เซลฟอสส์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ,  วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Þingvellir)  อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกของ  องค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้ง  เมื่อ ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางไกล ระหว่างทางแวะชมเคิร์ด ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ชมน้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ  ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านชมหาดทรายสีดำ (BLACK SAND BEACH) และเนินเขาริมทะเลที่มีลักษณะเป็นแท่งหินรูปร่างแปลกๆ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS) นำเข้าที่พักโรงแรม SOUTH COAST (CONFIRM) 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สี่  (เสาร์ที่ 28 ธ.ค. 2562)  เซลฟอสส์ –  บลูลากูน – เรกยาวิก
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่บลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองเรกยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก แวดล้อมด้วยความงามทางธรรมชาติ ชมโบสถ์           ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็น  ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38  ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่อเมริกา-รัสเซีย ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาลเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL 2 คืน (CONFIRM)

 

หมายเหตุ        
**ที่บลูลากูน เรามีแพคเก็จที่รวมผ้าเช็ดตัวให้ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
**ครีมต่างๆ ของบลูลากูน ไปซื้อในสนามบิน (DUTY FEE) สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องกรอกฟอร์มคืนภาษี    ไม่ต้องไปยืนเข้าแถวตรวจของ-เข้าแถวรับเงินคืนและถูกหักค่าธรรมเนียม

 

 

 

 

วันที่ห้า  (อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2562)  เรกยาวิก – เฮลซิงกิ – โรวาเนียมี    
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
เวลา 10.25 น.  :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่  AY 992
เวลา 15.55 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสนามบิน
เวลา 20.05 น.  :  ออกเดินทางสู่โรวาเนียมี โดยเที่ยวบินที่  AY 539
เวลา 21.25 น.  :  ถึงสนามบินโรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SANTA CLAUS 2 คืน

 

วันที่หก  (จันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2562)  โรวาเนียมี (สโนว์โมบิลซาฟารี – เจาะน้ำแข็งตกปลา –ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ฟาร์มกวางเรนเดียร์)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบ สโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยวจิบ  น้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมชา-กาแฟ เพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ฮัสกี้ฟาร์ม (HUSKY FARM) ที่เพาะพันธุ์ไว้กว่า 80 ตัวเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ นำคณะทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (HUSKY SAFARI) สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก นำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  (อังคารที่ 31 ธ.ค. 2562)  โรวาเนียมี – เคมี่ (ไอซ์เบรคเกอร์) – โรวาเนียมี (อิกกลู) 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
ออกเดินทางสู่เมืองเคมี่ (KEMI) นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก  นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือ กลับถึงฝั่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านแวะชมโรงแรมน้ำแข็ง (ในกรณีที่โรงแรมน้ำแข็งสร้างเสร็จ ปกติจะเปิดประมาณ กลางมกราคม-กลางเมษายนของทุกปี) ที่สร้างขึ้นมาจากการตกแต่งก้อนหิมะและน้ำแข็งขนาดใหญ่โต เดินชมภายในที่ถูกจัดทำให้เป็นโบสถ์, บาร์เครื่องดื่ม และห้องพักน้ำแข็ง ให้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปตามสบาย แล้วเดินทางกลับโรวาเนียมี  นำท่านเข้าที่พักโรงแรมกระจกหรืออิกกลู ARCTIC SNOW HOTEL IGLOO (CONFIRM)  
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
***ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2020/2563**

วันที่แปด  (พุธที่ 1 ม.ค. 2563)  โรวาเนียมี – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 09.40 น.  :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 532
เวลา 10.55 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค”
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ บันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำท่านสู่สนามบิน

 

 

วันที่เก้า  (พฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2563)    กรุงเทพฯ
เวลา 00.40 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 143
เวลา 15.35 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง       25 ธ.ค. 2019 – 2 ม.ค. 2020
อัตราค่าบริการ                                                             

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

168,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

144,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

138,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

24,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ                                     
–  ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 20 กก.
–  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ         
–  ค่าอาหารตามรายการ     
–  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
–  ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
–  ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                              
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
–  ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                      
–  ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
–  น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
–  ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
–  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ กระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก.
–  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
–  ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์