ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ A (ปีใหม่)

GRAND ICELAND-FINLAND A

ฟินน์แอร์
8 วัน 5 คืน
20 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์ ฟินแลนด์ ชมนครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติค

 

 

วันแรก (เสาร์ที่ 29 ธ.ค. 61)    กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ 
เวลา 20.00 น.  : 
  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา 23.05 น.  :    ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 144  

 

วันที่สอง (อาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61)   เฮลซิงกิ – เรกยาวิก (ไอซ์แลนด์) – สะเนเฟลเนส – เรคฮอลท์
เวลา 05.20 น. :   ถึงกรุงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
เวลา 07.45 น.  :    ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก โดยเที่ยวบินที่ AY 991
เวลา 09.35 น.  :   ถึงสนามบิน เคฟลาวิก (KEFLAVIK INTERNATIONAL AIRPORT) กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIC) 
เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    :    นำท่านออกเดินทางสู่ สะเนเฟลเนส (SNAEFELLSNES) นำชมและถ่ายภาพกับ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) หรือเขาหมวกแม่มด สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์ แล้วออกเดินทางสู่ เรคฮอลท์ (REYKHOLT) เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ นำท่านชมเมือง  เรคฮอลท์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และบันทึกภาพกับโบสถ์ประจำเมือง (REYKHOLT CHURCH) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม FOSSHOTEL REYKHOLT (CONFIRM)

 

 

วันที่สาม (จันทร์ที่ 31 ธ.ค. 61)    เรคฮอลท์ –โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์ – กูลฟอสส์ – เกย์ซีร์ –  เคิร์กจูเบยคลอสเตอร์
เช้า   : 
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ใน เส้นทางวงแหวนทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ,  วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Þingvellir)  อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกของ  องค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้ง  เมื่อ ค.ศ.930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ.1789 ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางไกล ระหว่างทางแวะชมเคิร์ด ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ชม น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ  ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร นำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่ากีเซอร์  geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ  7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    นำท่านสู่ เคิร์กจูเบยคลอสเตอร์ (KIRKJUBAEJARKLAUSTUR) เมืองที่มีภูมิทัศน์ของภูเขาแปลกตาและสวยงาม ผ่านชมน้ำตก SYSTRAFOSS น้ำตกอันสวยงามของเมือง แล้วชมมวลลาวาขนาดใหญ่เป็นแนวกว้าง ที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง ชมความงดงามตามธรรมชาติของหินบะซอลต์สีดำรูปร่างแปลกตา นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ICELANDAIR HOTEL KLAUSTUR
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
**ฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2019/2562**

 

 

วันที่สี่ (อังคารที่ 1 ม.ค. 62)   เคิร์กจูเบยคลอสเตอร์ – โจกุลซาลอน – ไมดาลโจกุล – เซลฟอสส์   
เช้า   : 
  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านสู่ ทะเลสาบน้ำแข็งโจกุลซาลอน (JOKULSARLON) เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งวัฒนาโจกุล ก่อให้เกิดเป็นทะเลสาบสีมรกตอันงดงาม ตัดกับสีขาวของก้อนน้ำแข็งที่ลอดกระจัดกระจาย ถือเป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่าน ชมก้อนน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก (ICEBERG) ขนาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดจนสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ และชี้ชวนกันจินตนาการรูปลักษณ์ของก้อนไอซ์เบิร์กแต่ละก้อน โดยแต่ละก้อนที่ท่านเห็นเพียงแค่หนึ่งในสามของขนาดจริงเท่านั้น เนื่องจากส่วนที่เหลืออยู่ในน้ำ      

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    นำท่านสู่ ไมดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL) จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน  4 ล้อ ให้ท่านได้ตื่นตากับธารน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดสายตา ที่สามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด สุดยอดการเดินทางด้วยประสบการณ์ขับ SNOW MOBILE ด้วยตัวท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์กันหนาวครบชุด) จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (SELFOSS) นำเข้าที่พักโรงแรม SELFOSS (CONFIRM)
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่ห้า (พุธที่ 2 ม.ค. 62)    เซลฟอสส์ –  บลูลากูน – เรกยาวิก
เช้า   : 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   นำท่านสู่ บลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    :    ออกเดินทางสู่ เมืองเรกยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก แวดล้อมด้วยความงามทางธรรมชาติ ชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็น  ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38  ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่อเมริกา-รัสเซีย ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาลเมือง
ค่ำ   :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON REYKJAVIK NORDICA (CONFIRM)
หมายเหตุ
**ที่บลูลากูน เรามีแพคเก็จที่รวมผ้าเช็ดตัวให้ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
**ครีมต่างๆ ของบลูลากูน ไปซื้อในสนามบิน (DUTY FEE) สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องกรอกฟอร์มคืนภาษี    ไม่ต้องไปยืนเข้าแถวตรวจของ-เข้าแถวรับเงินคืน

 

 

วันที่หก (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62)   เรกยาวิก – เฮลซิงกิ
เช้า   : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน

เวลา 10.25 น.  :    ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่  AY 992
เวลา 15.55 น.  : 
  ถึงสนามบิน กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์ (เวลาเร็วกว่าที่ไอซ์แลนด์ 2 ชม.)

ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU (CONFIRM)

 

วันที่เจ็ด (ศุกร์ที่ 4 ม.ค. 62)   เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า   :
    รับประทานอาหารเช้าใน   นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติค” นำท่านเดิน ชมตลาดยามเช้า ที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับ น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติค สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่ จตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชม โบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชม วิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออธอดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA

เที่ยง   :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย    :    อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนน มานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 17.00 น.  :    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

 


วันที่แปด (เสาร์ที่ 5 ม.ค. 62)    กรุงเทพฯ
เวลา 07.25 น.  : 
  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง       29 ธ.ค.-5 ม.ค. 2562 
 อัตราค่าบริการ          

รายการ

29 ธ.ค.-5 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

129,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

115,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

110,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

19,000

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                                  

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 20 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                     
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน

– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ กระเป๋า 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์