แกรนด์อังกฤษ B (ปีใหม่)

GRAND ENGLAND B (NEW YEAR)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตราฐานยุโรป
4ดาว หรือเทียบเท่า

 

รายการท่องเที่ยวในเกาะอังกฤษที่พาคุณชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดเด่นของ 3 ประเทศในเกรท บริเทน ตั้งแต่สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด, บาธ เมืองน้ำแร่ยุคโรมัน, คาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงแห่งเวลส์,  แมนเชสเตอร์ เมืองดังจากทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก, ชมวิวสวยในวินเดอร์เมียร์ เมืองในเขตเลคดิส ทริค ก่อนข้ามพรมแดนสู่กลาสโกว์ เมืองแห่งการค้าขายและอุตสาหกรรม เที่ยวเอดินเบรอะ นครหลวงแสนสวยของสก็อตแลนด์ ล่องใต้กลับโดยรถไฟด่วน ชมยอร์คเมืองสวยแห่งวิหารยอร์ค ก่อนนำท่านช้อปปิ้งและชมมหานครลอนดอนที่ยิ่งใหญ่ (จัดครบ จัดเต็ม)

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)
เวลา 21.00 น. :  
นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

 

วันที่สอง   ลอนดอน – บาธ – คาร์ดิ๊ฟ (เวลล์)
เวลา 00.15 น. :   ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบิน TG 910 
เวลา 06.20 น. :  
เดินทางถึงสนามบินฮีโธรว์ ลอนดอน (LONDON) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่สโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) กลุ่มวงหินปริศนา ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาทำไม? ใครคือผู้สร้าง? มีการตั้งข้อสังเกตุมากมาย ไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้ หรือผู้มีอำนาจมากมายที่สามารถขนบรรดาก้อนหินขนาดใหญ่เหล่านี้มารวมกันไว้ได้ ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (BATH) จุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันบนแผ่นดินของเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำชมมหาวิหารที่งดงามและโรงอาบน้ำแบบโรมัน (ROMAN BATH) ซึ่งเป็นสถานที่อาบน้ำแร่ตั้งแต่ยุคโรมัน โดยมีน้ำแร่ร้อนกว่า 40 องศาธรรมชาติที่มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลิตรต่อวัน องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ปี ค.ศ. 1987 ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่โรมัน จากนั้นเดินทางผ่านเมืองบริสตอลเข้าสู่เมืองคาร์ดิ๊ฟ (CARDIFF) เมืองหลวงของเวลส์ แวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ย่านที่ทำการรัฐสภา ผ่านสนามมิลเลนเนียม สนามฟุตบอลเก่าแก่และมีชื่อเสียง
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สาม  คาร์ดิ๊ฟ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ไบบิรี่ – แมนเชสเตอร์
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่เขตคอตสโวลส์ (COSTWOLDS) นำท่านสู่หมู่บ้าน “เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” (BOURTON ON THE WATER / 1 ชม. 30 นาที) ที่สร้างด้วยหินคอทสวอลด์ที่สวยงาม ชมเมืองที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำ WINDRUSH  แล้วนำท่านสู่หมู่บ้านไบบิรี่ (BIBURY) หมู่บ้านที่สวยที่สุดของอังกฤษ มีแม่น้ำโคล์น (COLN) ไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านน่ารักๆ มีลักษณะบ้านที่เป็นกระท่อมเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 ที่ยังคงรักษาสภาพในอดีตไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย : ออกเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER / 3 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของอังกฤษ และยังมีสโมสรฟุตบอลชื่อดัง “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” (ปีศาจแดง) ที่มีแฟนฟุตบอลอยู่ทั่วทุกมุมโลก และทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ (เรือใบสีฟ้า)
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำเข้าโรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สี่  แมนเชสเตอร์ – วินเดอร์เมียร์
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในรงแรม นำท่านเข้าชมสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมปีศาจแดงภายในร้าน MEGA STORE แล้วออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE / 3 ชม.) ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยานแห่งชาติที่มีทะเลสาบใหญ่น้อยอยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเที่ยวจากทั่วยุโรป

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย : หลังอาหารนำท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ที่งดงามกับบรรยากาศของภูเขา-ทุ่งหญ้าและบ้านเรือนที่สร้างลดหลั่นกันอยู่ตลอด 2 ฝั่งทะเลสาบ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งเดินเล่นชมเมือง
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม MACDONALD OLD ENGLAND SPA หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ หากมีการแข่งขันฟุตบอลหรืองานพิธี จะได้เข้าชมเฉพาะร้าน MEGA STORE (คืนค่าเข้าสนาม 10 ปอนด์) 

 

 

วันที่ห้า   วินเดอร์เมียร์ – กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) – เอดินเบอระ 
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกสู่เมืองกลาสโกว์ (GLASGOW / 3 ชม.) ชมทิวทัศน์ความงดงาม และความเป็นอยู่ของชาวสก็อตแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการค้าขายและอุตสาหกรรม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย : นำชมย่านจัตุรัสจอร์จ (GEORGE SQUARE) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองกลาสโกว์ ซึ่งตั้งชื่อตามพระเจ้าจอร์จที่ 3 สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1781 ซึ่งเดิมทีเคยมีความคิดที่จะสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าจอร์จที่ 3 ที่บริเวณใจกลางจัตุรัสแห่งนี้ แต่ได้เกิดปัญหาความยุ่งยากภายในประเทศขึ้นในช่วงสงครามเรียกร้องเอกราชของอเมริกาขึ้นเสียก่อน และอังกฤษเป็นฝ่ายแพ้สงครามครั้งนั้น ดังนั้นภายหลังจึงมีการเปลี่ยนแผนและสร้างอนุสาวรีย์ของ  เซอร์ วอลเตอร์สก็อตขึ้นมาแทนที่ ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของสภาเมืองกลาสโกว์ (GLASGOW CITY CHAMBERS) ซึ่งเปิดขึ้นในปี ค.ศ. 1888 ทางด้านใต้ของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์เก่าแก่ของเมืองกลาสโกว์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1878 แล้วนำท่านชมความวิจิตรงดงามของวิหารแห่งกลาสโกว์ (GLASGOW CATHEDRAL) ซึ่งสร้างเสร็จตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 13 และยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการทำพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ (*การเข้าชมวิหารแห่งกลาสโกว์นั้นจะต้องได้รับอนุญาติก่อน และจะต้องเป็นวันที่ไม่มีการทำพิธีทางศาสนาภายในโบสถ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำชมภายในโบสถ์ หากไม่ได้รับอนุญาติ หรือหากทางโบสถ์มีงานหรือพิธีการ) จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ (EDINBURGH) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CARLTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก  เอดินเบอระ – นั่งรถไฟด่วน ยอร์ค
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำชมปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ที่สร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑาประจำเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ  ผ่านชมถนนรอแยลไมลส์ (ROYAL MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้เอดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา 14.00 น. :   นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่เมืองยอร์ค(ประมาณ 2 ชม.30 นาที) ประหยัดเวลากว่ารถโค้ชไป 2 ชม.ครึ่ง
เวลา 16.30 น. :   ถึงเมืองยอร์ค (YORK)  นำท่านเข้าชมวิหารแห่งยอร์ค เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ ภายในมีการประดับประดาด้วยกระจกสีรูปดอกไม้ขนาดใหญ่จนเป็นที่มาของชื่อสงครามดอกกุหลาบ (WAR OF THE ROSES) ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ และการแย่งชิงราชสมบัติของราชวงศ์อังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้นยอร์คเซอร์ (ยอร์คเชียร์)
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่เจ็ด  ยอร์ค – บิสเตอร์ (ช้อปปิ้ง OUTLET) – ลอนดอน (ห้างแฮรอดส์)
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมออกเดินทางสู่บิสเตอร์ เอ้าท์เล็ท (BICESTER OUTLETS / 3 ชม. 30 นาที) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากมาย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใน OUTLETS / ช้อปปิ้งต่อ
บ่ายๆ : ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน (LONDON / 2 ชม.) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองลอนดอน เพื่อชมและเลือกซื้อสินค้าที่ห้างแฮรอดส์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CUMBERLAND หรือระดับเดียวกัน 2 คืน ** CUMBERLAND เป็นโรงแรมอยู่ตรงหัวถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้ง

 

 

วันที่แปด  ลอนดอน (ชมเมือง + ช้อปปิ้งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด)
เช้า :
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ยิ่งใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่     เซอร์คัส, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพล ลอร์ดเนลสัน  ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิตี้ออฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล ก่อนนำชมราชสมบัติแห่งราชวงศ์อังกฤษในหอคอยแห่งลอนดอน หรือ TOWER OF LONDON ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดับอยู่ด้านหน้าของมหามงกุฎและ คฑาประจำพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาสถ่ายภาพกับสะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่สวยงามที่สุดที่ทอดข้ามแม่น้ำเทมส์ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มิน สเตอร์ แอมบี้ อาคารรัฐสภา และ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น (BIGBEN / ปิดช่วงสิงหาคม 2017-2021) สัญลักษณ์ของ  มหานครลอนดอนที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เดอะลอนดอนอาย (THE LONDON EYES) ที่บริษัท บริติชแอร์เวย์เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองปี ค.ศ. 2000 ชมวิวสุดสวยของลอนดอนจากกระเช้าไฟฟ้า

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON (เมนูพิเศษกุ้งมังกร / เป็ดย่าง หมูกรอบลือชื่อ)
บ่าย :
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่กว่า    257 ปี  มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1753 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดงานศิลปะ ภาพวาด และโบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทั่วทุกมุมโลก อาทิ เปอร์เชีย, อียิปต์, กรีก, อินเดีย, จีน ด้วยวัตถุโบราณล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีมากกว่า 7 ล้านชิ้น จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด เดินสำรวจราคาสินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ (เซนต์ไมเคิล) ฯลฯ มีเวลาช้อปแบบเนียนๆ (อาหารค่ำไปทานใกล้ๆ โรงแรมที่พัก เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่) เราใช้โรงแรมในเขตชั้นในลอนดอนเท่านั้น
ค่ำ :
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หมายเหตุ :    
-การผลัดเปลี่ยนทหารราชองครักษ์หน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ปัจจุบันจะมีบางวันเท่านั้น
-เพื่อความสะดวก โดยปกติเราจะคืนค่าอาหารค่ำท่านละ 20 ปอนด์ เพื่อที่ท่านจะสะดวกในการช้อปปิ้ง ร้านอาหารจีน, ไทย, ฝรั่ง มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือหากท่านอยากลองทาน LOBSTER BERGER ของที่นี่ก็สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์พาไปได้อยู่ไม่ไกล

 

 

วันที่เก้า  ลอนดอน – วินด์เซอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุซโซ่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในลอนดอน ซึ่งท่านจะพบกับบรรดาหุ่นขี้ผึ้งที่มีชื่อเสียง ไม่ว่า นักกีฬา ดาราภาพยนตร์ ผู้นำของหลากหลายประเทศ หรือแม้แต่ราชวงศ์ของอังกฤษ ปัจจุบันยังมีเครื่องเล่นที่สนุกสนานอยู่ในภายในด้วย ให้เวลาท่านอย่างเต็มที่พร้อมเดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  เดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื่อนำท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (WINDSOR CASTLE) ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ นำชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงามหลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ในพระราชวังท่านจะได้ชมเครื่องใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวยงามมากๆ / เดินทางไปสนามบิน
เวลา 21.35 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 15.05 น. :   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง      27 ธ.ค.-5 ม.ค. //   28 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

27 ธ.ค.-5 ม.ค.

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

122,000

123,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ

108,000

109,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

103,000

104,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ     

21,000

21,000

หมายเหตุ        
**บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ควรจองแต่เนิ่นๆ เพื่อจองคิววีซ่า ใช้เวลายื่นไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
** การเที่ยวในอังกฤษ ต้องเผื่อเวลาบ้างเพราะรถติดไม่ใช่แค่ลอนดอนเท่านั้น
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ        

–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก   
– ค่าอาหารตามรายการ                        
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ(มากกว่าทัวร์อื่น)        
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                 
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                               
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                      
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์/คน/วัน
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน

– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ

-ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์