สแกนดิเนเวีย แอดเวนเจอร์

SCANDINAVIA ADVENTURE

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

สุดยอดรายการเที่ยวยุโรปตอนเหนือที่คุณจะประทับใจในประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ ออสโล นครหลวงแห่งนอรเวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด คีร์คิเนส สนุกกับกิจกรรมการจับปูยักษ์ คาคสเลาท์ทาเนน นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โรวาเนียมี พักบ้านอิกลู บ้านพักเรือนกระจกท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล เยือนถิ่นซานตาคลอส ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถมอเตอร์ไซด์หิมะ (SNOWMOBILE) เลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ ชมหมู่บ้านซาตาคลอส พร้อมเล่นสกีที่อูนาสวาร่า สนุกมาก… ไม่ยากอย่างที่คิด เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) และชมปราสาทน้ำแข็ง นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติก  ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ มุ่งหน้าสู่สต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย

จุดเด่นของทัวร์ (กุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นช่วงดีที่สุดของรายการนี้)
-ออกตามล่าแสงเหนือ หรือออโรร่า (AURORA) ในเขตเหนือเส้นอาร์กติกที่มีโอกาสเห็นได้มากอย่างเมืองอิวาโล,   โรวาเนียมี, เคมี่, คีร์คิเนส
-กิจกรรมจับปูยักษ์ (KING CRAB)
-ขี่สโนว์โมบิล, นั่งเรือตัดน้ำแข็ง (ไอซ์เบรคเกอร์), เจาะน้ำแข็งตกปลา, นั่งเลื่อนที่ลากด้วยสุนัขฮัสกี้ และเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์, เรียนการเล่นสกีจากครูผู้ชำนาญ, นอนบนเรือสำราญ 1 คืน

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ ออสโล (นอร์เวย์)
เวลา 00.20 น. :   เดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954
เวลา 06.25 น. :   ถึงสนามบินกรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) สวนประติมากรรมฝีมือ กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา  แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPOT หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม    ออสโล – คีร์คิเนส – อิวาโล (ฟินแลนด์) 
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 09.00 น. :   ออกเดินทางสู่คีร์คิเนส โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ DY 310
เวลา 11.15 น. :   ถึงสนามบินเมืองคีร์คิเนส (KIRKENES) เมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ เดินทางสู่สถานที่จับปูยักษ์ นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ขับรถสโนว์โมบิลลากเลือกนำท่านสู่ทะเลสาบน้ำแข็งพร้อมสาธิตการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการตกปูยักษ์ พร้อมลิ้มรสปูยักษ์สดๆ เป็นอาหารกลางวัน (มีบริการเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็น)
เวลา 16.00 น. :   ออกเดินทางสู่อิวาโล (IVALO / 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

 

 

 

วันที่สี่   อิวาโล – คาคสเลาท์ทาเนน – โรวาเนียมี
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่คาคสเลาท์ทาเนน (KAKSLAUTTANEN) หมู่บ้านอิกลู (IGLOO VILLAGE) ในเขตแลปแลนด์  นำท่านสู่ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (HUSKY FARM) ฮัสกี้เป็นสุนัขเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น ความเหนื่อยล้า และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยมโดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อน เป็นการแข่งขันที่แพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้มีโอกาสทดลองนั่งเลื่อนหิมะที่ลากด้วยสุนัขพันธุ์นี้แวะดื่มน้ำชาร้อน ๆ คลายหนาวในกระท่อมของชาวแลป
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์กติก นำท่านเข้าสู่ที่พักบ้านอิกลู (SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE / 2 คืน) บ้านพักเรือนกระจกท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล ให้ท่านได้พักผ่อนนอนชมดาวและแสงเหนือ (แสงออโรร่า) ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่หาชมได้ยาก จากภายในที่พัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดแสนพิเศษ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ

 

 

 

 

วันที่ห้า   โรวาเนียมี (หมู่บ้านซานตาคลอส – สโนว์โมบิลซาฟารี – เจาะน้ำแข็งตกปลา – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ –  เล่นสกีที่อุนาสวาร่า)
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมบ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปี เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้  ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่  สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะพร้อมชา-กาแฟ เพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง แล้วนำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์
เที่ยง :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :    นำท่านเดินทางสู่เนินเขาอูนาสวาร่า (OUNASVAARA) เพื่อให้ท่านได้มีประสบการณ์ในการเล่นสกีในเขตอาร์กติก โดยทางบริษัทฯได้จัดเตรียมครูผู้ฝึกสอนสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่น รวมถึงอุปกรณ์การเล่นสกีครบชุด จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ทดลองเล่นสกีไปตามทางเนินเขาที่แสนสนุกและปลอดภัย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป)
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่หก    โรวาเนียมี – เคมี่ (ไอซ์เบรคเกอร์ – ปราสาทน้ำแข็ง)
เช้า  :     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก    ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือตัดน้ำแข็ง
บ่าย  :    นำท่านเข้าชมปราสาทน้ำแข็ง (SNOW CASTLE) ที่สร้างจากก้อนน้ำแข็งที่วิจิตรตระการตา อันเป็นงานประติมากรรมระดับโลก ชมผลงานการแกะสลักน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆ รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SANTACLAUS HOTEL หรือระดับเดียวกัน

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

 

วันที่เจ็ด   เคมี่ – เฮลซิงกิ ล่องเรือซิลเลียไลน์ สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบินโรวาเนียมี
เวลา 09.45 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 532
เวลา 11.00 น. :   ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์
เที่ยง  :    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นำท่านบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA  
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นำท่านเข้าห้องพักบนเรือห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออก    กำลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เวลา 17.00 น. :    เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติก สู่สต็อคโฮล์ม
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง (SEAVIEWS)

 

 

 

 

วันที่แปด   สต็อคโฮล์ม
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เวลา 09.30 น. :   เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :   นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม ……………………………………………….. หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่เก้า   สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ 
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่สนามบินอาลันด้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
เวลา 14.30 น. :    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 05.50 น. :    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง     1-10, 15-24, 22-31 มี.ค. 

อัตราค่าบริการ  

รายการ

1-10, 15-24 , 22-31 มี.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

189,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

164,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

157,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

39,000

 *บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น** / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย (TG)   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน                                                            
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 ก.ก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินอื่น (บินภายในยุโรป) ไม่เกิน 23 ก.ก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์