Uncategorized

ยุโรปตะวันออก A

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก A   เดินทางวันที่ 18,25 พ.ย., 2,9,30 ธ.ค.  ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค 9 วัน สายการบินไทย

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยว ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก

download-botton

Uncategorized

ยุโรปตะวันออก B

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก B เดินทางวันที่  15 พ.ย., 1,8,27,29 ธ.ค. ออสเตรีย – เชค – สโลวัค – ฮังการี 10 วัน สายการบินไทย

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เที่ยว ปราค    นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ       นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก

download-botton

Uncategorized

ยุโรปตะวันออก B (ปีใหม่ 27 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก B เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2561 ออสเตรีย – ฮังการี – เชค 10 วัน สายการบินไทย

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก สัมผัส ปราค  นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เที่ยวเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปแกรนด์บาวาเรีย-ทีโรล

head-europeromantic

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   3,17 พ.ย. เยอรมันใต้ – ออสเตรีย 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรียและเยอรมัน ชม อินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเลต์ วิลลาซ เมืองสวยในหุบเขา กราซ อดีตเมืองหน้าด่านของออสเตรีย เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน สัมผัสหิมะบนยอดเขาไอสแกรต (สตูไบ) อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทางโรแมนติค ปราสาทนอยชวานสไตน์ บนยอดเขา, พระราชวังเฮอเรนคิมเซ่บนเกาะกลางทะเลสาบ  นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงาม  ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, Italy Tour

ยุโรปโรแมนติค B

ยุโรปโรแมนติค B
ยุโรปโรแมนติค B
ยุโรปโรแมนติค B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่     17-26 พ.ย.    สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี – ออสเตรีย – เยอรมนี 9 วัน สายการบินไทย

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติคสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูงเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นั่งจิบชา-กาแฟ ไอศกรีม  เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮันนีมูน คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มีเวลาช้อปปิ้ง / ต้นฉบับ

 

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, German Tour, Italy Tour

ยุโรปโรแมนติค C

ยุโรปโรแมนติค C
ยุโรปโรแมนติค C
ยุโรปโรแมนติค C

ทัวร์ต่างประเทศ 2559 โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมนี – ออสเตรีย 9 วัน สายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติคสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูง   เสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นั่งจิบชา-กาแฟ ไอศกรีม… เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮันนีมูน คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มีเวลาช้อปปิ้ง (เราคือต้นฉบับ)

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปเมืองสวย

Honfleur-LowerNormandy-France-unity2000tour-for-web

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   17 พ.ย. /  10 วัน สายการบินไทย

เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน  – เนเธอร์แลนด์

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton

Uncategorized

ยุโรปเมืองสวย B

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปเมืองสวย B เดินทางวันที่

เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton

Uncategorized

ยุโรปเมืองสวย 2

โปรแกรมทัวร์ยุโรปเมืองสวย 2 เดินทางวันที่ 1-11 ธ.ค. เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 11 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour

ยุโรปริเวียร่า + แอลป์

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  17 พ.ย., 1 ธ.ค. อิตาลี – ฝรั่งเศส 10 วัน สายการบินไทย

โปรแกรมสวยๆ ค่อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เลาะเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่จุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่มองบลังค์  ชมเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง 700-900 ปี แต่ยังคงรักษารูปแบบและความงามได้เหมือนเดิม ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบอย่างสะพานส่งน้ำที่ป๊องท์ ดู การ์ด ชมพระราชวังที่ประทับของโป๊ปที่อวีญอง เมืองอานซี่ ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวเมืองดังของอิตาลี  ปอร์โตฟีโน ก่อนชมมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ และช้อปปิ้งที่มิลานก่อนกลับ

download-botton