เกี่ยวกับเรา

 

Address: 365 Soi Narathiwas 8, Narathiwas Rd., Sathorn Bangkok 10120
Phone: +66 2 676 4848 (Auto)
Fax: +66 2 676-4644, +66 2 675-4735, +66 2 675-4739
Registered Capital: 5 Million Baht
E-mail: unity2000@gmail.com
Website: www.unity2000tour.com
TOT License Number: 11/00464

 

การก่อตั้ง 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) โดยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม ดำเนินการบริหาร 

1. กลุ่มของคุณพัลลภ สนั่นวัฒนานนท์ ประธานกลุ่มบริษัท จี.เอ็ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสายการบินทั่วโลก (WHOLESALES) และเป็นบริษัทขายตั๋วเครื่องบินรายใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศไทย

2. กลุ่มของคุณภมร  ภมรรัตนกุล ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการทัวร์อาชีพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 (กว่า 30 ปี)

พนักงานของเรา

1. พนักงานประจำสำนักงาน33 คน

2. หัวหน้าทัวร์ / ไกด์45 คน

บริการของเรา 

1. จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก (WHOLESALE) โดยเราเป็นตัวแทนที่สามารถจองและออกตั๋วได้ในระบบที่พ่วงตรงจากสายการบินโดยตรง (AMADEUS, GALILEO)

2. จัดบริการท่องเที่ยว-ดูงานทั่วโลก โดยเฉพาะเส้นทางยุโรป เราได้รับความไว้วางใจมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่ามากที่สุดของเมืองไทย (ข้อมูลจากบริษัททัวร์ตัวแทนในยุโรป)

ลูกค้าของเราที่เคยใช้บริการ 

AMERICAN STANDARD (THAILAND), HATO PAINT, UHM, AIA, OCEAN COMMERCE, VERGIN BEC-TERO RADIO (THAILAND), THAI SUZUKI MOTOR (THAILAND), THAI ROONG RUANG GROUP,  SF CINEMA, RS PROMOTION PUBLIC CO.,LTD. และอีกกว่า 300 บริษัท

หน่วยงานของรัฐ

วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การประปาฯ, ศาลยุติธรรม, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และอีกกว่า 100 หน่วยงาน

บุคคลสำคัญ

อดีตนายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา, อดีตประธานศาลฎีกา นายโสภณ รัตนากร, อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ     นายเริงชัย มะระกานนท์, อดีต ผบ.ตร. พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ และอีกมากมาย 

สำนักงานเลขที่

365 นราธิวาสฯ ซอย 8 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2676-4848 (อัตโนมัติ)

โทรสาร  : 02-676-4644, 0-2676-4900, 0-2676-3346

E-Mail  : unity2000@gmail.com

Website : www.unity2000tour.com

คำขวัญของเราวันหยุดของท่าน คืองานสำคัญของเรา

ข้อคิดของผู้บริหาร

ถ้าลูกค้าเสียเงินและเสียเวลามาเที่ยวแล้วไม่มีความสุข บอกลูกค้าเอาเงินฝากธนาคารแล้วนอนอยู่บ้านดีกว่า