Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour

ยุโรปยุโรป

81

โปรแกรมทัวร์ยุโรป  เดินทางวันที่

เบลเยียม – ฝรั่งเศส 9 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก เก๊นท์, บรูจจ์ เมืองสวยน่ารักที่สุด เยือนมองต์ แซงต์ มิเชล เมืองบนเกาะที่น่าชม ที่ฝรั่งเศสใช้ภาพเมืองนี้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยือนฝรั่งเศส โดวิลล์ เมืองที่คุณจะหลงเสน่ห์ ตูร์ เมืองสวยสุดในแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์ นำท่านเยี่ยมชม 2 ปราสาทสวย ปราสาทปราสาทชอมบอร์ด และเชอนองโซว์ ช้อปปิ้งในปารีส นครสุดแสนโรแมนติค ชมพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ชมโมนาลิซ่า วีนัส ตัวจริง ฯลฯ

download-botton