Croatia Tour, Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์โครเอเชีย

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   7,21 ก.ย., 5,12,19 ต.ค., 2,9,16,22 พ.ย. โครเอเชีย-สโลวีเนีย-ออสเตรีย-มอนเตเนโกร 10 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

สายการบิน     ออสเตรียน แอร์ไลน์ กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ สะสมแต้มร่วมการบินไทยได้ (ยกเว้นบางกรุ๊ป)

โรงแรม          มาตรฐานยุโรปทุกเมืองรับประกัน

อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบยุโรปและเอเซีย เมนูเดอลักซ์ (อาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่ในโครเอเชียเป็นอาหารทะเลสไตล์อิตาเลี่ยน ดี อร่อย หากจ่าย

ราคาสูงกว่าอาหารทัวร์ทั่วไป รับประกันคุณภาพ)

รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง / ค่าทัวร์รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว (2 ยูโร/คน/วัน)           

มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน

หมายเหตุ      -โปรแกรมเขียนจากประสบการณ์ รับประกันความเนียน และไม่เหนื่อย / ต้นฉบับ

-สโลวีเนีย – โครเอเชีย – มอนเตเนโกร มีแต่ของที่ระลึก / เวียนนามีของซื้อทุกอย่าง

download-botton