Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

โปรแกรมทัวร์ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B  ฟินแลนด์ – สวีเดน  เดินทางวันที่

 8 วัน  สายการบินฟินน์แอร์


ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่าน
เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม์ สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ล่องเรือสำราญลำหรูสู่ฟินแลนด์ โดยเรือสำราญซิลเลียไลน์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง / ต้นฉบับ

download-botton