Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 27 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

download-botton