Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ B (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ B เดินทางวันที่ 26 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-6 ม.ค. สายการบินฟินน์แอร์

“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์” มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

“ฟินแลนด์” เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาว      แลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

download-botton