Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, German Tour

ยุโรปโรแมนติค D

ยุโรปโรแมนติค D
ยุโรปโรแมนติค D
ยุโรปโรแมนติค D

โปรแกรมทัวร์ยุโรปโรแมนติค D เดินทางวันที่ 10,27 เม.ย.  เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวสตุ๊ทการ์ท ชมมืองต้นกำเนิดรถยนต์เมอร์ซิเดส ทิติเซ่ เมืองตากอากาศในหุบเขาของป่าดำอันเลื่องลือของเยอรมัน เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์  ลูเซิร์น, เบิร์น, อินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 เยือนฝรั่งเศส โกลมาร์, ริคเวียร์, สตราสบูร์ก เมืองเก่าโรแมนติคแสนสวยในแคว้น     อัลซาค สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton