Uncategorized

ยุโรปดอกไม้สเปเชียล B

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปดอกไม้สเปเชียล B เดินทางวันที่ 12-23 เม.ย., 28 เม.ย.-9 พ.ค. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 12 วัน

สายการบิน เคแอลเอ็ม

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมันที่กรุงโรม ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล, เบอร์นินี ชมฟลอเร้นซ์ เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายรูปกับหอเอนเมืองปีซ่าที่โด่งดัง ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น เล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว พักอินเทอร์ลาเก้นในหุบเขาแสนสวย, สัมผัสดินแดนแฟชั่นฝรั่งเศส ช้อปปิ้งปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ เที่ยวประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก ท้ายสุดอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟสวยงามเกินบรรยาย (สวนเปิด 22 มี.ค. – 13 พ.ค. 2561) ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นๆ กลับเป็นสินค้าหลัก

download-botton