Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก B

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปตะวันออก  B เดินนทางวันที่   20 ก.ค.,  5,19 ต.ค., 28 ธ.ค. ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชคเยอรมัน 10 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง “เบิร์ชเทสกาเด้น” ล่องทะเลสาบแสนสวย “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton