Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

ไฮไลท์อินเดีย

เดินทางวันที่                                อินเดีย 7 วัน สายการบินไทย

สัมผัสเส้นทาง เดลลี – ศรีนาคา เลียบเทือกเขาหิมาลัย สวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์ มงกุฎเพชรของอินเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ทะเลสาบดาล ทะเลสาบแสนสวย ชมสวนดอกไม้และวิวอันสวยงาม เที่ยวเดลลี เมืองหลวงของอินเดีย, อัครา ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พักโรงแรมหรู สถานที่เที่ยวสวย ยิ่งใหญ่อลังการน่าอัศจรรย์ยิ่ง

download-botton