Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Italy Tour

ยุโรปอัลซาซ – เบอร์กันดี – แอลป์

KAYSERBERG

โปรแกรมทัวร์ยุโรปอัลซาซ – เบอร์กันดี – แอลป์ เดินทางวันที่    7,21 ก.ย., 5,19 ต.ค., 2,16 พ.ย.  สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อิตาลี 10 วัน สายการบินไทย

ฝรั่งเศส ประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลายทั้งภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าศึกษา เที่ยวเมืองสุดแสนโรแมนติคของแคว้นอัลซาซ ชมหมู่บ้านสวย เอกิซไฮม์, โกลมาร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของฝรั่งเศส, สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอัลซาซ,  เที่ยวหมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก ริโบวิลล์, ริคเวีย และเคเซอร์เบิร์ก, โบน เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี, ชมหมู่บ้านแสนสวย เซมูร์ ออง น๊อกซังร์ และเวเซเล่, อีวัวร์ เมืองโบราณเก่าแก่, อานซี่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขามองบลังค์ เที่ยวเจนีวา เมืองสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ช้อปปิ้งเมืองมิลาน

download-botton