Uncategorized

แกรนด์เยอรมนี B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี B เดินทางวันที่ 9,23 มี.ค., 27 เม.ย., 4,18,25 พ.ค. 10 วัน สายการบินไทย

มิวนิค – การ์มิช – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – เอททาล – โอเบอรามาเกา – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โรเธนเบิร์ก – แบมเบิร์ก

 เดรสเดน –  เบอร์ลิน   พอตสดัม – เควดลินบวร์ก – แวร์นิเกโรเด – คาสเซล – แฟรงค์เฟิร์ท

สายการบิน      การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม             มาตรฐานยุโรป สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

รถโค้ช              มาตรฐานยุโรป  45-50 ที่นั่ง

กระเช้า           กระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ สูงที่สุดในเยอรมัน

อาหาร              เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย

*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดื่ม (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, น้ำผลไม้)

มัคคุเทศก์        ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน / โปรแกรมดีแน่นอน รับประกัน

download-botton