Uncategorized, Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, German Tour

ยุโรปเมืองสวย B

MOUNT TITLIS

โปรแกรมทัวร์ยุโรปเมืองสวย B เดินทางวันที่ 16 ก.พ., 9,16 มี.ค. 4,25 เม.ย., 4 พ.ค. สวิตเซอร์แลนด์ – ออสเตรีย – เยอรมัน 10 วัน สายการบินไทย

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ชมความงามของน้ำตกไรน์ สัมผัสหิมะบนยอดเขาทิตลิส ล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น, ออสเตรีย เที่ยวเมืองสวยอย่างซาลส์เบิร์ก และฮอลสตัท, เยอรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ที่ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา เบิร์ชเทสกาเดน ชมเหมืองเกลือที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี ชมนครมิวนิค เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักอย่างนูเรมเบิร์กและโรเธนเบิร์ก ก่อนนำท่านสู่วูร์ซเบิร์ก เมืองใหญ่บนเนินเขาที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิร์ท เดินเล่นช้อปปิ้งก่อนกลับ

download-botton