Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 5 (สวิสโรแมนติค)

1000x500 Norway2

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  10,13 เม.ย., 4 พ.ค.  สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน การบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ ทัวร์ต่างประเทศ

ขอนำท่านสู่ฝรั่งเศส ประเทศที่มีธรรมชาติงดงามหลากหลายทั้งภูเขา ทะเล และปราสาทแสนสวย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานน่าศึกษา เที่ยวเมืองสุดแสนโรแมนติคของแคว้นอัลซาค โกลมาร์ อีกหนึ่งเมืองสวยของฝรั่งเศส, สตราสบูร์ก เมืองหลวงของแคว้นอัลซาค ริคเวีย, ริโบวิลล์ หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก, อีวัวร์ เมืองโบราณเก่าแก่, อานซี่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวย

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร   พาท่านนั่งชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิส อาทิ เจนีวา, โลซานน์, นียง,   มองโทรซ์ เมืองสำคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์, เซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น, เบิร์น เมืองหลวงของประเทศ, ลูเซิร์นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง ล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น

download-botton