Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย

KEUKENHOF

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย เดินทางวันที่   20-29 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค.,  4-13 พ.ค. เยอรมัน – ฝรั่งเศส – ลักซ์เซมเบิร์ก – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วนใหญ่เท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

สายการบิน     การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม         มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 3 ครั้ง รวม 6 คืน จาก 7 คืน

รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง

อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย

มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน

หมายเหตุ        อาจดูว่าหลายประเทศ แต่จริงๆ แล้วไม่ไกลกันเพราะเป็นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุระยะเวลาเดินทางได้ทุกเมือง โปรดดูรายละเอียด

download-botton