Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

เมียนมาร์ B

มหาเจดีย์อลังการของประเทศพม่า

พม่า 4 วัน เดินทางวันที่                         สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เส้นทางท่องเที่ยวที่เพิ่มใหม่ให้ท่านได้เที่ยวชมก่อนใคร แบบเจาะลึกทุกประเด็น ทางด้านประวัติศาตร์ไทย-พม่า ในเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวร ประทับเมืองหงสาวดี ยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง ล้อมตีเมืองตองอู ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศเมียนมาร์ การย้ายเมืองหลวงสู่ “เนปิดอว์”

อีกทั้งได้แสวงบุญไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ที่จะทำให้คนไทย ได้เห็นแง่มุมของ “พระพุทธศาสนา” ในแบบฉบับของคนพม่า

download-botton