Uncategorized

ยุโรปตะวันออก B (ปีใหม่ 27 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก B เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2561 ออสเตรีย – ฮังการี – เชค 10 วัน สายการบินไทย

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก สัมผัส ปราค  นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เที่ยวเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง

download-botton