Uncategorized

แกรนด์อิตาลีใต้

โปรแกรมทัวร์ยุโรปอิตาลีใต้ 9 วัน

อิตาลี 9 วัน สายการบินไทย

อิตาลีตอนใต้ ดินแดนใต้สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป ดินแดนแห่งหน้าผาริมทะเล และเกาะแก่งที่สวยงามในทะเล        เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมด้วยศิลปะและประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2500 ปี อีกทั้งอากาศที่อบอุ่นตลอดปี จึงเป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงของจักรพรรดิ เศรษฐี และผู้มีอำนาจมาตั้งแต่ยุคโรมัน จวบจนทุกวันนี้มนต์เสน่ห์และความงามก็ยังมีอยู่เต็มเปี่ยม ผู้นำและอดีตผู้นำ  ทั่วโลก เหล่าเศรษฐี ดารา ผู้มีชื่อเสียงและมั่งมีเงินทองยังใช้เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศยอดนิยมทุกฤดูกาล **โปรแกรมเพื่อการพักผ่อน พักโรงแรมละ 2 คืน 3 ครั้ง

download-botton