Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B (11-18 เม.ย.)

รถสโนวโมบิล

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B สวีเดน – ฟินแลนด์ เดินทางวันที่ 11-18 เม.ย.  8 วัน สายการบินฟินน์แอร์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านเยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ และนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ (REINDEER) เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮล์ม สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ล่องเรือสำราญลำหรูสู่ฟินแลนด์ โดยเรือสำราญซิลเลียไลน์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง / ต้นฉบับ

download-botton