Uncategorized

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B (ปีใหม่) 27 ธ.ค.

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.-3 ม.ค. 8 วัน สวีเดน-ฟินแลนด์ สายการบินฟินน์แอร์

เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม์ สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ล่องเรือซิลเลียไลน์ เรือสำราญลำหรูสู่ฟินแลนด์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้า  ขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่ KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ชมนครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติค

download-botton