Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, German Tour

ยุโรปเมืองสวย C

เมืองโคลมาร์

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปเมืองสวย C เดินทางวันที่ 12,26 เม.ย., 17 พ.ค.  เยอรมัน – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – ลักซ์เซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม 11 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วนใหญ่เท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton