Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 4

เมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของประเทศเช็กเกีย

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 4 เดินทางวันที่ 27 เม.ย.-6 พ.ค.  ฮังการี – สโลวัค – ออสเตรีย  – เชค -10 วัน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลนส์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม จากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เรานำท่านสู่ฮังการี เยือน “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ชมเมืองท่องเที่ยวดังในออสเตรีย ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค “ฮอลสตัท”   ล่องทะเลสาบโคนิกซี เบิร์ชเทสกาเดน” เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองสวย “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกที่โด่งดังของสาธารณรัฐเชค สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “คาร์โลวีวารี” ก่อนเยือน “ปราค” นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย

download-botton