Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 2

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 2  เดินทางวันที่   5,12,19 ต.ค.  ออสเตรีย – เชค – สโลวัค – ฮังการี 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เที่ยว ปราค    นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ  นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก

download-botton