Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 3

เที่ยวยุโรปปีใหม่ Hallstatt

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 3  เดินทางวันที่ 10-18, 11-19 เม.ย.  ฮังการี – สโลวัค – ออสเตรีย – เชค  9 วัน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลนส์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม จากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เรานำท่านสู่ฮังการี เยือน “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ชมเมืองท่องเที่ยวดังในออสเตรีย ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค “ฮอลสตัท” เที่ยวเมืองสวย “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกที่โด่งดังของสาธารณรัฐเชค สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “คาร์โลวีวารี” ก่อนเยือน “ปราค” นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย

download-botton