Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์รัสเซีย A

Europe

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์รัสเซีย เดินทางวันที่    18,25 พ.ย.   9 วัน สายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป รายการทัวร์ดีๆ เที่ยวอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซากอร์ซ 9 วัน   ชม 4 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย

เปรโตรดวาเรสต์ – แอร์มิทาจ – แคทเธอรีน – เครมลิน – รัสเซียนบัลเล่ต์ – โชว์พื้นเมือง + คาร์เวียร์, วอดก้า

 

download-botton