Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์รัสเซีย A

Europe

โปรแกรมทัวร์ยุโรป แกรนด์รัสเซีย เดินทางวันที่ 28 เม.ย., 12,19 พ.ค.  9 วัน สายการบินไทย

ทัวร์ยุโรป รายการทัวร์ดีๆ เที่ยวอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซากอร์ซ 9 วัน   มอสโคว์ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ซากอร์ซ 9 วัน

ชม 4 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย – เปรโตรดวาเรสต์ – แอร์มิทาจ – แคทเธอรีน – เครมลิน – รัสเซียนบัลเล่ต์ – โชว์พื้นเมือง + คาร์เวียร์, วอดก้า

 

download-botton