Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

แกรนด์ตุรกี

continent-europe_5

ตุรกี 9 วัน สายการบินเตอร์กีช แอร์ไลนส์

สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ AIRBUS รุ่นใหม่ / กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ สะสมแต้ม TG ได้ โรงแรม มาตรฐานเดอลักซ์ อาหาร เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน–ค่ำแบบเอเชีย และพื้นเมือง / และมื้อพิเศษเมดิเตอร์เรเนียนซีฟู้ด เรือ ใหญ่สะดวกปลอดภัย ล่องชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส มัคคุเทศก์ ชำนาญเส้นทางแน่นอน / เป็นทัวร์เดอลักซ์ แพงกว่าทัวร์ปกติหรือทัวร์โปรโมชั่น