Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

อิหร่าน 9 วัน

พระราชวังโกเลสตาน

โปรแกรมอิหร่าน 9 วัน เดินทางวันที่    การบินไทย

อิหร่าน ประเทศที่สงบและปลอดภัยมากๆ อิหร่านไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่คิด แต่กลับอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะทางเหนือของประเทศบริเวณใกล้ทะเลสาบ แคสเปียน มีภูเขาเขียวขจี ป่าไม้ลำธาร และนาข้าว ฤดูใบไม้ร่วง (ต.ค.–พ.ย.) ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสี เหลืองส้มไปทั้งภูเขา ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) มีหิมะตกเหมือนยุโรป มีแหล่งสกีหลายแห่ง อาหารในอิหร่านอุดมสมบูรณ์มาก ผลไม้เหมือนยุโรป ชาวอิหร่านเป็นมิตรและชอบเมืองไทยมาก

download-botton