Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour

ยุโรปริเวียร่า + แอลป์

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  17 พ.ย., 1 ธ.ค. อิตาลี – ฝรั่งเศส 10 วัน สายการบินไทย

โปรแกรมสวยๆ ค่อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เลาะเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่จุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่มองบลังค์  ชมเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง 700-900 ปี แต่ยังคงรักษารูปแบบและความงามได้เหมือนเดิม ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบอย่างสะพานส่งน้ำที่ป๊องท์ ดู การ์ด ชมพระราชวังที่ประทับของโป๊ปที่อวีญอง เมืองอานซี่ ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวเมืองดังของอิตาลี  ปอร์โตฟีโน ก่อนชมมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ และช้อปปิ้งที่มิลานก่อนกลับ

download-botton