Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour

ยุโรปริเวียร่า + แอลป์

ยอดเขาเอกีดูมีดี

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 9,16 มี.ค., 11,13,27 เม.ย., 4,18,25 พ.ค. อิตาลี – ฝรั่งเศส 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสัสผัสโปรแกรมสวยๆ ค่อยๆ เที่ยวไปเรื่อยๆ เลาะเลียบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่จุดสูงสุดของเทือกเขาแอลป์ที่มองบลังค์ ชมเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง 700-900 ปีก่อน แต่ยังคงรักษารูปแบบและความงามได้เหมือนเดิม ชมสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แบบอย่างสะพานส่งน้ำที่ป๊องท์ ดู การ์ด ชมพระราชวังที่ประทับของโป๊ปที่อวีญอง เมืองอานซี่ ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวเมืองดังของอิตาลี ปอร์โตฟีโน ก่อนชมมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ และช้อปปิ้งที่มิลานก่อนกลับ

download-botton