Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โรมาเนีย – บัลกาเรีย

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่

โรมาเนีย – บัลกาเรีย 9 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลนส์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านท่องเที่ยว 2 ประเทศแสนสวย โรมาเนีย ชมบูคาเรสต์ เมืองหลวงของโรมาเนีย หรือปารีสน้อย, ชมปราสาทเปเลสในเมืองซีนายา แหล่งพักผ่อนตากอากาศอันดับ 1 ของโรมาเนีย และปราสาทแดร็กคูล่า เมืองบราน, บราชอฟ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เที่ยวซีกิสวารา ชมโบสถ์ซีบิว และเมืองโคเซีย  ก่อนนำท่านสู่บัลกาเรีย เพชรเม็ดงามแห่งยุโรปตะวันออก เที่ยวเวรีโก้ เทอโนโว  เมืองหลวงเก่าประเทศ, โพลฟ์ดีฟ เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม และโซเฟีย นครหลวงบัลแกเรีย

download-botton