Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปเมืองสวย

Honfleur-LowerNormandy-France-unity2000tour-for-web

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  19,26 พ.ค., 9,16,23 มิ.ย., 7,14,21 ก.ค., 4,11,18 ส.ค., 8,22 ก.ย., 6,13 ต.ค., 17 พ.ย. /  10 วัน สายการบินไทย

เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – เยอรมัน – ฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton