Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Netherlands Tour, Italy Tour

ยุโรปดอกไม้ 2

Rome-955x240

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 29 เม.ย., 5 พ.ค.  อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์ 11 วัน สายการบิน รอยัลดัช (KLM)

The Last Judgment is by Michelangelo

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมันที่กรุงโรม ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล, เบอร์นินี ชมฟลอเร้นซ์ เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายรูปกับหอเอนเมืองปีซ่าที่โด่งดัง ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว พักในเมืองอินเทอร์ลาเก้นในหุบเขาแสนสวย ปารีสเมืองแห่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลป แฟชั่น เทคโนโลยีและความบันเทิง ท้ายสุดอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟสวยงามเกินบรรยาย (สวนเปิด 23 มี.ค. – 21 พ.ค. 2560) ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นกลับเป็นสินค้าหลัก

download-botton