Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้ 3

ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้ 3 เดินทางวันที่ 11-22 เม.ย., 30 เม.ย.-11 พ.ค. สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส 12 วัน สายการบินไทย

เสน่ห์ของทัวร์… ได้ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรกลับเป็นสินค้าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมประเทศเล็กๆอย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก สัมผัสดินแดนแฟชั่นฝรั่งเศส ชมทั้งพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ชื่นชมบรรยากาศ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหิมะขาวโพลนเต็มยอดเขาทุกฤดูกาล สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาในสวิส เข้าสู่เยอรมันดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เลาะเลียบแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ที่สูงที่สุด พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 22 มี..– 13 พ.. 2561

download-botton