Category

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ : Unity2000Tour : โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 2560
Unity2000Tour ตัวจริง เรื่อง เที่ยวยุโรป
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ให้บริการเส้นทางเดินทัวร์ยุโรป เรามั่นใจว่าคณะลูกทัวร์ของเรา
จะได้รับสิ่งที่ประทับใจตลอดการเดินทางกับเรา เพราะวันหยุดของท่านคือวันสำคัญสำหรับเรา

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour, Switzerland Tour

ยุโรปสเปเชียล A

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    6,13,20 ก.ย., 4,18,20 ต.ค., 1,15 พ.ย., 1 ธ.ค. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 13 วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟด่วน TGV เที่ยวปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่อังกฤษ เที่ยวมหานครลอนดอน ช้อปปิ้งสินค้าทั้งแฮรอดส์ และอ๊อกซฟอร์ด ชมสโตนเฮ้นจ์ แท่งหินปริศนา

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour, Switzerland Tour

ยุโรปสเปเชียล B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    12,19,26 ก.ค.,  4,11,16,23 ส.ค., 6,13,20 ก.ย., 4,11,18,20 ต.ค. , 1,8,15,22 พ.ย., 1,4,15 ธ.ค.  อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, Italy Tour, Switzerland Tour

ยุโรปสเปเชียล C (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ ยูโรปสเปเชียล C (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2562

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน     โรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาทิตลิส สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Italy Tour, Switzerland Tour

ยุโรปสเปเชียล

โปรแกรมทัวร์ยุโรปสเปเชียล เดินทางวันที่ 23-30 ก.ย. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน สายการบินรอยัลดัชท์ เคแอลเอ็ม

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน     โรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว เที่ยวซุก และลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 1

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    7,21 ก.ย., 6,12,19 ต.ค.   ออสเตรีย-เชค-ฮังการี 10 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ วิเซอร์กราด

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 2

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 2  เดินทางวันที่   5,12,19 ต.ค.  ออสเตรีย – เชค – สโลวัค – ฮังการี 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยและได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เที่ยว ปราค    นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ  นครหลวงของฮังการี เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ,  ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 5

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    17, ส.ค., 21 ก.ย., 5,12 ต.ค.   ออสเตรีย – ฮังการี – เชค – เยอรมันใต้ 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์ไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

Budapest

ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่      9 ส.ค., 7,13 ก.ย., 4,11,18 ต.ค., 1,15,30 พ.ย.  ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์เมืองไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์”  นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ”       เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 23,26 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 23 ธ.ค.-2 ม.ค., 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2562 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย  “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 27 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

download-botton