Category

ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

Unity2000Tour ออกเดินทางไปเยือนดินแดนมหัศจรรย์ฉายาเวนิสแห่งทิศเหนือ ทัวร์ไอซ์แลนด์ พร้อมกับสุนัขฮัสกี้ที่จะพาคุณสนุกกับการลากจูงไปตามแนวเขาหิมะ

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ A (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ A เดินทางวันที่ 29 ธ.ค.-5 ม.ค.  8 วัน สายการบินฟินน์แอร์

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์ ฟินแลนด์ ชมนครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ B (ปีใหม่)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปไอซ์แลนด์-ฟินแลนด์ B เดินทางวันที่ 26 ธ.ค.-3 ม.ค., 29 ธ.ค.-6 ม.ค. สายการบินฟินน์แอร์

“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์” มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

“ฟินแลนด์” เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาว      แลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

แกรนด์ไอซ์แลนด์ – เดนมาร์ค- เยอรมัน C (9 วัน)

โปรแกรมทัวร์ แกรนด์ไอซ์แลนด์ – เดนมาร์ค – เยอรมัน C เดินทางวันที่  6,15,20  ต.ค., 3,17 พ.ย. สายการบินไทย

“สาธารณรัฐไอซ์แลนด์” มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, ทัวร์ไอซ์แลนด์,Iceland Tour

แกรนด์ไอซ์แลนด์ – เดนมาร์ค – เยอรมัน E (10 วัน)

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์-เดนมาร์ค-เยอรมัน E เดินทางวันที่ 5,14,19 ต.ค. , 2,9 พ.ย., 7,14 ธ.ค.  10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านสู่ “สาธารณรัฐไอซ์แลนด์” มีภูมิประเทศและธรรมชาติงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน ภูมิประเทศเฉพาะตัวของไอซ์แลนด์อย่างหนึ่งคือธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 11,800 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและมีธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วย นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศดีบริสุทธิ์ที่สุดในโลก เนื่องจากใช้พลังงานธรรมชาติ (น้ำพุร้อนใต้ดิน) เป็นส่วนใหญ่และยังมีน้ำที่สะอาดที่สุด อุณหภูมิอบอุ่นจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) ไหลพาดผ่าน กล่าวได้ว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติอันงามพิสุทธิ์

download-botton