Category

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ : Unity2000Tour : โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 2560

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

อิหร่าน 9 วัน

พระราชวังโกเลสตาน

โปรแกรมอิหร่าน 9 วัน เดินทางวันที่    การบินไทย

อิหร่าน ประเทศที่สงบและปลอดภัยมากๆ อิหร่านไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่คิด แต่กลับอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะทางเหนือของประเทศบริเวณใกล้ทะเลสาบ แคสเปียน มีภูเขาเขียวขจี ป่าไม้ลำธาร และนาข้าว ฤดูใบไม้ร่วง (ต.ค.–พ.ย.) ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสี เหลืองส้มไปทั้งภูเขา ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) มีหิมะตกเหมือนยุโรป มีแหล่งสกีหลายแห่ง อาหารในอิหร่านอุดมสมบูรณ์มาก ผลไม้เหมือนยุโรป ชาวอิหร่านเป็นมิตรและชอบเมืองไทยมาก

download-botton

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

เมียนมาร์ B

มหาเจดีย์อลังการของประเทศพม่า

พม่า 4 วัน เดินทางวันที่                         สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เส้นทางท่องเที่ยวที่เพิ่มใหม่ให้ท่านได้เที่ยวชมก่อนใคร แบบเจาะลึกทุกประเด็น ทางด้านประวัติศาตร์ไทย-พม่า ในเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวร ประทับเมืองหงสาวดี ยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง ล้อมตีเมืองตองอู ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศเมียนมาร์ การย้ายเมืองหลวงสู่ “เนปิดอว์”

อีกทั้งได้แสวงบุญไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ที่จะทำให้คนไทย ได้เห็นแง่มุมของ “พระพุทธศาสนา” ในแบบฉบับของคนพม่า

download-botton