Category

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ : Unity2000Tour : โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 2560

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

ไฮไลท์อินเดีย

เดินทางวันที่                                อินเดีย 7 วัน สายการบินไทย

สัมผัสเส้นทาง เดลลี – ศรีนาคา เลียบเทือกเขาหิมาลัย สวรรค์บนโลกมนุษย์ ถึงทุ่งราบแคชเมียร์ มงกุฎเพชรของอินเดียที่อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย ทะเลสาบดาล ทะเลสาบแสนสวย ชมสวนดอกไม้และวิวอันสวยงาม เที่ยวเดลลี เมืองหลวงของอินเดีย, อัครา ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พักโรงแรมหรู สถานที่เที่ยวสวย ยิ่งใหญ่อลังการน่าอัศจรรย์ยิ่ง

download-botton

 

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

เมียนมาร์ A

พม่า 4 วัน การบินไทย

เส้นทางท่องเที่ยวที่เพิ่มใหม่ให้ท่านได้เที่ยวชมก่อนใคร แบบเจาะลึกทุกประเด็น ทางด้านประวัติศาตร์ไทย-พม่า ในเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวร ประทับเมืองหงสาวดี ยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง ล้อมตีเมืองตองอู  ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศเมียนมาร์ การย้ายเมืองหลวงสู่ “เนปิดอว์”

อีกทั้งได้แสวงบุญไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ที่จะทำให้คนไทย ได้เห็นแง่มุมของ “พระพุทธศาสนา” ในแบบฉบับของคนพม่า

download-botton

 

Asia Tour โปรแกรมทัวร์เอเชีย

เมียนมาร์ B

พม่า 4 วัน เดินทางวันที่                         สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เส้นทางท่องเที่ยวที่เพิ่มใหม่ให้ท่านได้เที่ยวชมก่อนใคร แบบเจาะลึกทุกประเด็น ทางด้านประวัติศาตร์ไทย-พม่า ในเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวร ประทับเมืองหงสาวดี ยิงพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง ล้อมตีเมืองตองอู ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศเมียนมาร์ การย้ายเมืองหลวงสู่ “เนปิดอว์”

อีกทั้งได้แสวงบุญไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา ที่จะทำให้คนไทย ได้เห็นแง่มุมของ “พระพุทธศาสนา” ในแบบฉบับของคนพม่า

download-botton