Category

Netherlands Tour

Unity2000Tour พาคุณทัวร์เนเธอร์แลนด์ (Netherlands Tour) สุดคุ้ม
บริการระดับ VIP เพราะ วันหยุดของท่านคืองานสำคัญของเรา

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปเมืองสวย A

Honfleur-LowerNormandy-France-unity2000tour-for-web

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   4 เม.ย., 18,25 พ.ค., 1,15,22 มิ.ย. เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์

10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย

KEUKENHOF

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย เดินทางวันที่   20-29 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค.,  4-13 พ.ค. เยอรมัน – ฝรั่งเศส – ลักซ์เซมเบิร์ก – เบลเยียม – เนเธอร์แลนด์ 10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วนใหญ่เท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

สายการบิน     การบินไทย บินตรงไป-กลับ

โรงแรม         มาตรฐานยุโรป มีพัก 2 คืน ไม่ย้ายโรงแรม 3 ครั้ง รวม 6 คืน จาก 7 คืน

รถโค้ช          มาตรฐานยุโรป 45-50 ที่นั่ง

อาหาร          เช้าแบบอเมริกัน, กลางวัน-ค่ำแบบยุโรปและเอเชีย

มัคคุเทศก์      ชำนาญเส้นทางแน่นอน

หมายเหตุ        อาจดูว่าหลายประเทศ แต่จริงๆ แล้วไม่ไกลกันเพราะเป็นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึ่งเราสามารถระบุระยะเวลาเดินทางได้ทุกเมือง โปรดดูรายละเอียด

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้ 1

Flower

โปรแกรมทัวร์ยุโรป ดอกไม้ 1 เดินทางวันที่  11,13,27 เม.ย., 4 พ.ค. เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน – ลักซ์เซมเบิร์ก 10 วัน วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561)

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้ 2

Tulip

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้ 2 เดินทางวันที่ 11-20 เม.ย., 27 เม.ย.-6 พ.ค.  สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยียม  10 วัน สายการบินไทย

เสน่ห์ของทัวร์ ชื่นชมบรรยากาศ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหิมะขาวโพลนเต็มยอดเขาทุกฤดูกาล สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาในสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสฝรั่งเศส เที่ยวโกลมาร์, ริคเวียร์ เมืองสวยในแคว้นอัลซาค เข้าสู่เยอรมันดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เลาะเลียบแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับ   มหาวิหารแห่งโคโลญจน์  ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรกลับเป็นสินค้าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก พิเศษสุด     งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 22 มี..– 13 พ.. 2561 (*ไม่เข้าปารีส)

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้ 3

ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3
ยุโรปดอกไม้ 3

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้ 3 เดินทางวันที่ 11-22 เม.ย., 30 เม.ย.-11 พ.ค. สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส 12 วัน สายการบินไทย

เสน่ห์ของทัวร์… ได้ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรกลับเป็นสินค้าหลักของประเทศเนเธอร์แลนด์ เที่ยวชมประเทศเล็กๆอย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก สัมผัสดินแดนแฟชั่นฝรั่งเศส ชมทั้งพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ ชื่นชมบรรยากาศ ขุนเขา สายน้ำ ทะเลสาบ และหิมะขาวโพลนเต็มยอดเขาทุกฤดูกาล สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาในสวิส เข้าสู่เยอรมันดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์, เครื่องจักรกลที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เลาะเลียบแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ที่สูงที่สุด พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 22 มี..– 13 พ.. 2561

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้โรแมนติค

Tulips at Keukenhof

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้โรแมนติค เดินทางวันที่ 11-20 เม.ย., 27 เม.ย.-6 พ.ค., 4-13 พ.ค. เยอรมัน – ฝรั่งเศส – ลักซ์เซมเบิร์ก – เนเธอร์แลนด์ – เบลเบยียม 10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2561)

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Netherlands Tour, Italy Tour

ยุโรปดอกไม้สเปเชียล B

ยุโรปดอกไม้สเปเชียล B

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปดอกไม้สเปเชียล B เดินทางวันที่ 12-23 เม.ย., 28 เม.ย.-9 พ.ค. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 12 วัน

สายการบิน เคแอลเอ็ม

สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมันที่กรุงโรม ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล, เบอร์นินี ชมฟลอเร้นซ์ เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายรูปกับหอเอนเมืองปีซ่าที่โด่งดัง ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวลูเซิร์น เล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว พักอินเทอร์ลาเก้นในหุบเขาแสนสวย, สัมผัสดินแดนแฟชั่นฝรั่งเศส ช้อปปิ้งปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ เที่ยวประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรป องค์การนาโต้ยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก ท้ายสุดอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟสวยงามเกินบรรยาย (สวนเปิด 22 มี.ค. – 13 พ.ค. 2561) ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นๆ กลับเป็นสินค้าหลัก

download-botton