Category

German Tour

เต็มอิ่ม กับ ทัวร์เยอรมัน German Tour ด้วยแพ็คเกจที่คุ้มที่สุด
บริการระดับ VIP ไม่มีราคาคุย

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 5

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    17, ส.ค., 21 ก.ย., 5,12 ต.ค.   ออสเตรีย – ฮังการี – เชค – เยอรมันใต้ 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์ไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

Budapest

ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่      9 ส.ค., 7,13 ก.ย., 4,11,18 ต.ค., 1,15,30 พ.ย.  ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นหนึ่งในการแนะนำให้วงการทัวร์เมืองไทยรู้จักเมืองนี้) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์”  นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ”       เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 23,26 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 23 ธ.ค.-2 ม.ค., 26 ธ.ค. -5 ม.ค. 2562 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย  “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่ 27 ธ.ค.)

โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 6 (ปีใหม่) เดินทางวันที่ 27 ธ.ค.-6 ม.ค. 2562 ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก “รีเก้นเบิร์ก” เมืองสวยริมแม่น้ำดานู๊บของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวฮังการี “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ออสเตรีย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    21 ก.ย., 19 ต.ค.  เยอรมันใต้ – ออสเตรีย 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรีย (แคว้นทีโรล) และเยอรมัน (แคว้นบาวาเรีย) ชม อินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเล่ต์ เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน สัมผัสหิมะบนยอดเขาไอสแกรต (สตูไบ) อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทางโรแมนติค ปราสาท             นอยชวานสไตน์ บนยอดเขา เบิร์ชเทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงาม  ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Italy Tour, Switzerland Tour

ยุโรปโรแมนติค B

ยุโรปโรแมนติค B
ยุโรปโรแมนติค B
ยุโรปโรแมนติค B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   7 ก.ย., 5,12,19 ต.ค.   สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี – ออสเตรีย – เยอรมนี 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านส฿่โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติคสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูงเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ริมทะเลสาบแสนสวย เที่ยวสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นั่งจิบชา-กาแฟ ไอศกรีม  เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮันนีมูน คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มีเวลาช้อปปิ้ง / ต้นฉบับ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปเมืองสวย A

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่     10 ส.ค., 7 ก.ย., 5,12,19 ต.ค., 2 พ.ย. เบลเยี่ยม – ลักซ์เซมเบิร์ก – ฝรั่งเศส – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์

10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Switzerland Tour

ยุโรปเมืองสวย B

โปรแกรมทัวร์ ยุโรปเมืองสวย B เดินทางวันที่ 7 ก.ย., 5,12,19 ต.ค., 2 พ.ย. สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมัน 10 วัน สายการบินไทย

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ชมความงามของน้ำตกไรน์ สัมผัสหิมะบนยอดเขาทิตลิส ล่องเรือในทะเลสาบลูเซิร์น, ออสเตรีย เที่ยวเมืองสวยอย่างซาลส์เบิร์ก และฮอลสตัท, เยอรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ที่ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตา เบิร์ชเทสกาเดน ชมเหมืองเกลือที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี ชมนครมิวนิค เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักอย่างนูเรมเบิร์กและโรเธนเบิร์ก ก่อนนำท่านสู่วูร์ซเบิร์ก เมืองใหญ่บนเนินเขาที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิร์ท เดินเล่นช้อปปิ้งก่อนกลับ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour

ยุโรปเมืองสวย D

โปรแกรมทัวร์ยุโรปเมืองสวย D เดินทางวันที่    5,12,19 ต.ค. เยอรมัน – ออสเตรีย – ฝรั่งเศส (ไม่เข้าปารีส)  10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านเที่ยวเยอรมัน เบิร์ชเทสกาเดน ล่องทะเลสาบโคนิกซี  สัมผัสหิมะบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ ชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ ศิลปะบารอคที่งดงาม ลินเดา เมืองตากอากาศริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ ทิติเซ่ เมืองตากอากาศในหุบเขาป่าดำริมทะเลสาบแสนสวย ชมปราสาทไฮเดลเบิร์กบนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ เดินเล่นในเมืองโบราณน่ารักโรเธนเบิร์ก วูร์ซเบิร์ก เมืองใหญ่บนเนินเขาที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม สุดท้ายในนครแฟรงค์เฟิร์ท เดินเล่นช้อปปิ้งก่อนกลับ

ออสเตรีย ฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ อินสบรูคเมืองในอ้อมกอดของขุนเขา

ฝรั่งเศส โกลมาร์, ริคเวียร์, สตราสบูร์ก, ริโบวิลล์ เมืองเก่าโรแมนติคแสนสวยในแคว้นอัลซาค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, France Tour, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย

โปรแกรมทัวร์ยุโรปดอกไม้และเมืองสวย เดินทางวันที่ 14-23, 21-31 กันยายน เยอรมัน – ฝรั่งเศส (ไม่เข้าปารีส) – ลักซ์เซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 10 วัน สายการบินไทย

เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองเล็กๆ ที่คนยุโรปส่วนใหญ่เท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน…

download-botton