โปรแกรมทัวร์รัสเซีย

แกรนด์รัสเซีย A

ประเทศ รัสเซีย

รายละเอียด

หมายเหตุ การบินไทย มีบินภายในประเทศ 2 ครั้ง / และนั่งเรือไฮโดรฟอยล์ มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มอสโคว์ ใช้สายการบินภายในเท่านั้น โปรดมั่นใจ ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ เข้ารัสเซียเป็นประจำ โรงแรมที่ดี / อาหารที่มั่นใจ มีโชว์ที่วังนิโครัส  / เข้าวังยูโซปอฟ มีชมบัลเล่ต์ ประมาณ 100 USD (หากไม่ชมแจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน ลด 3,300 บาท) รวมค่าทิปคนรถ 2 USD/คน/วัน และไกด์ท้องถิ่น 2USD/คน/วัน การเข้าชมโบสถ์ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาติผู้ที่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด หรือการแต่งกายไม่สุภาพ    

ช่วงเวลาเดินทาง มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

แกรนด์รัสเซีย B

ประเทศ รัสเซีย

รายละเอียด

  สัมผัสอาร์คันเกลสค์เมืองหลวงแห่งแคว้นคาเลเรี่ย ทางตอนเหนือของรัสเซียในฤดูหนาว (ชมแสงเหนือ)    

ช่วงเวลาเดินทาง มีนาคม

อ่านเพิ่มเติม >>
ค้นหาทัวร์