Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสเปเชียล A

11739187924_9ec3e1a9cd_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  4,11,18 ส.ค., 8,22 ก.ย., 6,13,20 ต.ค., 3,10,17,24 พ.ย., 1,3,8,15 ธ.ค.

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 13 วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟด่วน TGV เที่ยวปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่อังกฤษ เที่ยวมหานครลอนดอน ช้อปปิ้งสินค้าทั้งแฮรอดส์ และอ๊อกซฟอร์ด ชมสโตนเฮ้นจ์ แท่งหินปริศ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสเปเชียล B

8410273480_bdab63336b_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    14,24 ก.ค.,  4,11,18,25 ส.ค., 1,8,22 ก.ย., 6,13,20,22,27 ต.ค., 3,10,17,24 พ.ย., 1,3,8,15 ธ.ค.

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน โรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 1

3598488377_6031cb4c40_b

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   5,12,19 ส.ค., 2,16 ก.ย., 7,14,21 ต.ค., 4,11,18 พ.ย.

ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ เอสเตอร์กอม, วิเซอร์กราด, เซนเท็นเดร

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 3

Budapest-2

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 10,17,24 ก.ย., 8,15,22 ต.ค.  ฮังการี-สโลวัค-ออสเตรีย-เชค 9 วัน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม จากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เรานำท่านสู่ฮังการี เยือน บูดาเปสท์นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เที่ยวเมือง วิเซอร์กราดข้ามพรมแดนสู่ บราติสลาวานครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ชมเมืองท่องเที่ยวดังในออสเตรีย เวียนนานครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสน โรแมนติค ฮอลสตัทเที่ยวเมืองสวย ครุมลอฟเมืองมรดกโลกที่โด่งดังของสาธารณรัฐเชค สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารีก่อนเยือน ปราคนครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 5

Hallstatt

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  15 ก.ค., 5,11,19,26 ส.ค., 9,16,23 ก.ย., 7,13,21,28 ต.ค., 4,11,18,25 พ.ย., 2,9 ธ.ค.

ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค – เยอรมันใต้ 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย ฮอลสตัทเมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) เวียนนานครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี

Budapest

เที่ยว บูดาเปสท์นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ปราคนครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน คาร์โลวีวารีสัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม ครุมลอฟเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ พัสเซาเมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน มิวนิคเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 6

Salzburg

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   11,18 ส.ค., 11,16,23 ก.ย., 7,13,21,28 ต.ค., 4,18,25 พ.ย., 2,9 ธ.ค. ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย ซาลส์เบิร์กเมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย ฮอลสตัทเมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) เวียนนานครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ บราติสลาวานครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี เที่ยว บูดาเปสท์นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ปราคนครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน คาร์โลวีวารีสัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม ครุมลอฟเมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง  มิวนิคเมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป  ฟินแลนด์ – สวีเดน 8 วัน สายการบินฟินน์แอร์


ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านเยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง
SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาวแลปป์แลนด์สู่ KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม์ สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ล่องเรือสำราญลำหรูสู่ฟินแลนด์ โดยเรือสำราญซิลเลียไลน์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง / ต้นฉบับ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรป ดอกไม้โรแมนติค A

Strasbourg

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่                  เนเธอร์แลนด์ – เบลเยียม – เยอรมัน 11 วัน สายการบินไชน่า แอร์ไลนส์

ทัวร์ยุโรป แวะเข้าไปชมเมืองสตราสบูร์ก และโกลมาร์ เมืองสวยของแคว้นอัลซัค ในพรมแดนฝรั่งเศส ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงแห่งสีสันและอบอุ่นของยุโรปความมีชีวิตชีวาและเขียวขจีเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะดอกไม้จะชูช่อบานสะพรั่งอวดความงามไปทุกแห่ง อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองที่จะมีผู้รักบุปผาชาติ เดินทางไปมากที่สุดเพราะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีรายได้หลักมาจากดอกไม้

Strasbourg-Flower

ไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศนี้ท่านจะพบแต่ดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันเต็มท้องทุ่งและเด่นที่สุดคงเป็นในสวน “เคอเคนฮอฟ” ที่มีทิวลิปบานนับแสนดอก พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 24 มี.ค. – 16 พ.ค. 2559 เท่านั้นชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก ก่อนชมลักซ์เซมเบิร์ก ประเทศเล็กๆ น่ารัก เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง แวะชมเมืองดัง สตราสบูร์กและโกลมาร์ในฝรั่งเศส เยอรมัน ดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์ พักในป่าดำที่เมืองทิติเซ่ ชมเกาะพฤษชาติไมเนาที่งดงามในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อแคว้นที่สวยที่สุดของเยอรมัน ล่องแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์

Tulips-at-Keukenhof-955x240

 

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปดอกไม้โรแมนติค B

Flower

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 30 เม.ย.-10 พ.ค. ออเสตรีย – เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ 11 วัน สายการบินไชน่า แอร์ไลนส์

ทัวร์ต่างประเทศ 2559 ยูนิตี้ 2000 ทัวร์  ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรีย ชมเวียนนา เมืองหลวงแสนโรแมนติค เมืองสวยถิ่นกำเนิดเพลงวอลทซ์ เที่ยวเมืองสวยกราซ, ฮอลสตัท, ซาลส์เบิร์ก / เยอรมัน ดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์ ชมแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อแคว้นที่สวยที่สุดของเยอรมัน ล่องแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ / อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองที่จะมีผู้รักบุปผาชาติ เดินทางไปมากที่สุดเพราะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีรายได้หลักมาจากดอกไม้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศนี้ท่านจะพบแต่ดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันเต็มท้องทุ่งและเด่นที่สุดคงเป็นในสวน “เคอเคนฮอฟ” ที่มีทิวลิปบานนับแสนดอก พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 24 มี.ค. – 16 พ.ค. 2559 เท่านั้น  (แต่ละวันเราเขียนระยะเวลาเดินทางบอกไว้ ไม่เหนื่อย 100%)

 

Tulips-at-Keukenhof-955x240

 

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปดอกไม้ 2

Rome-955x240

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่                อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์ 12 วัน สายการบิน รอยัลดัช (KLM)

The Last Judgment is by Michelangeloยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมันที่กรุงโรม ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล, เบอร์นินี ชมฟลอเร้นซ์ เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายรูปกับหอเอนเมืองปีซ่าที่โด่งดัง ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว พักในเมืองอินเทอร์ลาเก้นในหุบเขาแสนสวย ปารีสเมืองแห่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลป แฟชั่น เทคโนโลยีและความบันเทิง ท้ายสุดอัมสเตอร์ดัม ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟสวยงามเกินบรรยาย (สวนเปิด 24 มี.ค. – 16 พ.ค. 2559) ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่ปลูกดอกไม้ขายมากที่สุด รวมทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอื่นกลับเป็นสินค้าหลัก รายการแนะนำ มีนั่งรถไฟด่วน TGV, มีบินช่วงกลาง ปารีส-อัมสเตอร์ดัม ไม่เหนื่อยมาก

download-botton