Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Italy Tour

ยุโรปสเปเชียล B

8410273480_bdab63336b_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  1,8,15,22,29 มิ.ย., 6,13,27 ก.ค., 10,17,24,31 ส.ค., 7,14,21 ก.ย., 5,14,19,21 ต.ค., 2,9,16,23,30 พ.ย., 2,14,23 ธ.ค.

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน โรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Italy Tour

ยุโรปสเปเชียล A

11739187924_9ec3e1a9cd_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   15,22 มิ.ย., 7,14,21 ก.ย., 5,14,19 ต.ค. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 13 วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟด่วน TGV เที่ยวปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่อังกฤษ เที่ยวมหานครลอนดอน ช้อปปิ้งสินค้าทั้งแฮรอดส์ และอ๊อกซฟอร์ด ชมสโตนเฮ้นจ์ แท่งหินปริศนา

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 1

3598488377_6031cb4c40_b

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่        8,15 มิ.ย., 7,21 ก.ค., 11 ส.ค., 8,15,22 ก.ย., 6,13,20 ต.ค., 10,17,24 พ.ย., 1 ธ.ค.

ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ  วิเซอร์กราด

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 5

Hallstatt

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  16,23 มิ.ย., 7,14,21 ก.ค., 4 ส.ค., 1,8,15 ก.ย., 6,20,27 ต.ค., 3,17 พ.ย., 8 ธ.ค.

ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค – เยอรมันใต้ 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

Budapest

ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน          “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6

Salzburg

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   8 มิ.ย., 5,13,27 ต.ค., 1,23 ธ.ค. ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง    “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล

head-europeromantic

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  16,23 มิ.ย.,  7,14,21 ก.ค., 4 ส.ค.,, 1,8,15 ก.ย., 6,20,27 ต.ค., 3,17 พ.ย. เยอรมันใต้ – ออสเตรีย 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรียและเยอรมัน ชม อินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเลต์ วิลลาซ เมืองสวยในหุบเขา กราซ อดีตเมืองหน้าด่านของออสเตรีย เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน สัมผัสหิมะบนยอดเขาไอสแกรต (สตูไบ) อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทาง โรแมนติค ปราสาทนอยชวานสไตน์ บนยอดเขา, พระราชวังเฮอเรนคิมเซ่บนเกาะกลางทะเลสาบ นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงาม ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย แบรดน์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B
ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ B

โปรแกรมทัวร์ยุโรป  ฟินแลนด์ – สวีเดน 8 วัน เดินทางวันที่   สายการบินฟินน์แอร์


ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านเ
เยือนถิ่นซานตาครอสที่โรวาเนียมี หมู่บ้านซานต้าขวัญใจของเด็กๆทั่วโลก มหัศจรรย์กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICEBREAKER ตะลุยไปในท้องทะเลที่จับตัวเป็นน้ำแข็งหนากว่า 1 เมตร ขับรถ SNOWMOBILE พาหนะคู่ใจของชาว      แลปป์แลนด์สู่  KOTAVILLAGE กระท่อมกลางทุ่งหิมะ เรียนรู้กับกิจกรรมของชาวขั้วโลก ทดสอบประสบการณ์กับ HUSKY SAFARI สุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ เที่ยวชมเมืองสต็อกโฮลม์ สมญานามเวนิสแห่งทิศเหนือ อีกหนึ่งประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ล่องเรือสำราญลำหรูสู่ฟินแลนด์ โดยเรือสำราญซิลเลียไลน์ ที่รวบรวมความหรรษาไว้ตลอดการเดินทาง / ต้นฉบับ

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปสโนว์โมบิล-ไอซ์เบรคเกอร์ C

โปรแกรมทัวร์ยุโรป  ฟินแลนด์ – สวีเดน – นอรเวย์ 10 วัน เดินทางวันที่                   สายการบินฟินน์แอร์


ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสู่
สุดยอดรายการเที่ยว ยุโรปตอนเหนือในช่วงฤดูหนาว และต้นใบไม้ผลิ ที่คุณจะประทับใจในประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ “นครเฮลซิงกิ” เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติค”    เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) โรวาเนียมี่ เยือนถิ่นซานตาคลอส ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถ    มอเตอร์ไซด์หิมะ (SNOWMOBILE) เลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ และสุนัขฮัสกิ ชมหมู่บ้านซาตาคลอส พิเศษพร้อมเล่นสกีที่อูนาสวาร่า สนุกมาก… ไม่ยากอย่างที่คิด  “โคเปนเฮเก้น” สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก เบอร์เก้น เมืองสวยของเขตฟยอร์ดดิสทริค พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบ ฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติค ฟลัมบาเนน ออสโล  นครหลวงแห่งนอรเวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด / ต้นฉบับ  บินเช้าถึงแล้วเข้าโรงแรมพักผ่อน ไม่เหนื่อย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้โรแมนติค A

Strasbourg

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่                  เนเธอร์แลนด์ – เบลเยียม – เยอรมัน 11 วัน สายการบินไชน่า แอร์ไลนส์

ทัวร์ยุโรป แวะเข้าไปชมเมืองสตราสบูร์ก และโกลมาร์ เมืองสวยของแคว้นอัลซัค ในพรมแดนฝรั่งเศส ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงแห่งสีสันและอบอุ่นของยุโรปความมีชีวิตชีวาและเขียวขจีเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะดอกไม้จะชูช่อบานสะพรั่งอวดความงามไปทุกแห่ง อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองที่จะมีผู้รักบุปผาชาติ เดินทางไปมากที่สุดเพราะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีรายได้หลักมาจากดอกไม้

Strasbourg-Flower

ไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศนี้ท่านจะพบแต่ดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันเต็มท้องทุ่งและเด่นที่สุดคงเป็นในสวน “เคอเคนฮอฟ” ที่มีทิวลิปบานนับแสนดอก พิเศษสุด งานเทศกาลดอกทิวลิปที่สวนเคอเคนฮอฟ เปิด 24 มี.ค. – 16 พ.ค. 2559 เท่านั้นชมประเทศเล็กๆ อย่างเบลเยี่ยมแต่กลับเป็นศูนย์กลางธุรกิจของยุโรป องค์กรการค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปยังต้องตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก ก่อนชมลักซ์เซมเบิร์ก ประเทศเล็กๆ น่ารัก เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง แวะชมเมืองดัง สตราสบูร์กและโกลมาร์ในฝรั่งเศส เยอรมัน ดินแดนอุตสาหกรรมรถยนต์ พักในป่าดำที่เมืองทิติเซ่ ชมเกาะพฤษชาติไมเนาที่งดงามในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ชมแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อแคว้นที่สวยที่สุดของเยอรมัน ล่องแม่น้ำไรน์ในส่วนที่สวยที่สุด อลังการกับมหาวิหารแห่งโคโลญจน์

Tulips-at-Keukenhof-955x240

 

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour, Netherlands Tour

ยุโรปดอกไม้ 1

Flower

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่

เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน – ลักซ์เซมเบิร์ก 10 วัน วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ นำท่านเที่ยวเบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน-ลักซ์เซมเบิร์ก เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึ่งมองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ที่คนยุโรปเองเท่านั้นรู้จัก เพราะเป็นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่ห์แบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560)

download-botton