Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Italy Tour

ยุโรปสเปเชียล A

11739187924_9ec3e1a9cd_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่   1,8,15,22 มิ.ย. อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 13 วัน การบินไทย

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ สัมผัสอดีตอันเกรียงไกรแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสนโรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟด่วน TGV เที่ยวปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นั่งรถไฟยูโรสตาร์สู่อังกฤษ เที่ยวมหานครลอนดอน ช้อปปิ้งสินค้าทั้งแฮรอดส์ และอ๊อกซฟอร์ด ชมสโตนเฮ้นจ์ แท่งหินปริศนา

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, Switzerland Tour, France Tour, Italy Tour

ยุโรปสเปเชียล B

8410273480_bdab63336b_z

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  20,27,29 เม.ย., 4,6,11,18,25 พ.ค., 1,8,15,22 มิ.ย., 6,13,20,27 ก.ค., 10,17,24,31 ส.ค., 7,14,21 ก.ย., 5,14,19,21,26 ต.ค.

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสัมผัสอดีตอันเกรียงไกรของกรุงโรมแห่งอาณาจักรโรมัน ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอันลือลั่นของเหล่าศิลปินหลากหลายสาขา อาทิ ราฟาเอล, ไมเคิล แองเจโล,เบอร์นินี ชมหอเอนเมืองปีซ่า เดินเล่นในฟลอเร้นซ์ ก่อนไปเวนิส เมืองสุดแสน โรแมนติก ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก ชมโบสถ์แสนสวยที่มิลานและช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมทัศนียภาพและเล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขาจุงฟราว สุดท้ายในปารีส มหานครแห่งแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี ชมพระราชวังแวร์ซายส์ พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มีเวลาช้อปปิ้งแน่นอน

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 1

3598488377_6031cb4c40_b

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่      28 เม.ย., 5,12,19,26 พ.ค., 8,15 มิ.ย., 7,14 ก.ค., 11 ส.ค., 8,22 ก.ย., 6,13,20,27 ต.ค., 10,17,24 พ.ย., 1 ธ.ค.

ออสเตรีย-เชค-สโลวัค-ฮังการี 10 วัน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ  วิเซอร์กราด

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 1B

Unity2000Tour ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 10,11,12 เม.ย.  ออสเตรีย – ฮังการี – เชค – สโลวัค 10 วัน สายการบินออสเตรีย แอร์ไลนส์

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป  และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก โบฮีเมีย เยือน บูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ นครหลวงของฮังการี ชมเมืองเก่าสวยๆ เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ช้อปปิ้ง PARNDORF OUTLET เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, เซนต์ วูล์ฟกัง, ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก เมืองเหล่านี้เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่แนะนำให้คนไทยรู้จัก ก่อนเยือน ครุมลอฟ เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี  ชม ปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักร  บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 2

Unity2000Tour ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่

ออสเตรีย-เชค-ฮังการี-สโลวัค 9 วัน การบินออสเตรียน แอร์ไลนส์

ยูนิตี้2000ทัวร์ ทัวร์ยุโปรมืออาชีพ  นำท่านสู่ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เวียนนา นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย กราซ, ฮอลสตัท เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ เยือนสาธารณรัฐเชค เที่ยวครุมลอฟ เมืองมรดกโลกที่โด่งดัง สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารี และปราค นครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย ข้ามพรมแดนสู่ บราติสลาวา นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค เที่ยวบูดาเปสท์ นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เที่ยวเมืองวิเซอร์กราด

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ยุโรปตะวันออก 3

Budapest-2

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่

ฮังการี-สโลวัค-ออสเตรีย-เชค 9 วัน สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตยได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม จากผู้คนทั่วทุกมุมโลก เรานำท่านสู่ฮังการี เยือน บูดาเปสท์นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ เที่ยวเมือง วิเซอร์กราดข้ามพรมแดนสู่ บราติสลาวานครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ชมเมืองท่องเที่ยวดังในออสเตรีย เวียนนานครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสน โรแมนติค ฮอลสตัทเที่ยวเมืองสวย ครุมลอฟเมืองมรดกโลกที่โด่งดังของสาธารณรัฐเชค สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม คาร์โลวีวารีก่อนเยือน ปราคนครหลวงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 5

Hallstatt

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่  28 เม.ย., 1,5,12,19,26 พ.ค., 9,16,23 มิ.ย., 7,14,21 ก.ค., 4,11 ส.ค., 1,8,15 ก.ย., 6,13,20,27 ต.ค.

ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชค – เยอรมันใต้ 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค

Budapest

ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน          “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง เยือนเยอรมันใต้ “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 6

Salzburg

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่ 6,18,25 พ.ค., 8,15,22 มิ.ย., 5,12,19,26 ต.ค.

ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชค-เยอรมัน 11 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย เที่ยวเมืองแสนสวย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ (ยูนิตี้ เป็นผู้นำ) ”เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค ข้ามพรมแดนสู่ “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง    “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย

download-botton

 

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปตะวันออก 7

โปรกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก 7  เดินทางวันที่

เยอรมัน – เชค – สโลวัค – ฮังการี – ออสเตรีย 10 วัน สายการบินไทย

ยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันทุกประเทศเป็นประชาธิปไตย และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก “มิวนิค” เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย “พัสเซา” เมืองเล็กๆ น่ารักของเยอรมัน         “ครุมลอฟ” เมืองมรดกโลกแห่งสาธารณรัฐเชคที่โด่งดัง “ปราค” นครหลวงที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมีย หรือเชคในปัจจุบัน “คาร์โลวีวารี” สัมผัสเมืองน้ำแร่ร้อนที่สวยงาม “บราติสลาวา” นครหลวงสาธารณรัฐสโลวัค ข้ามพรมแดนสู่ฮังการี เที่ยว “บูดาเปสท์” นครหลวงแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำดานูบ “เวียนนา” นครหลวงแห่งเสียงเพลง เมืองที่สุดแสนโรแมนติค เที่ยวเมืองแสนสวยของออสเตรีย “ฮอลสตัท” เมืองที่ดังที่สุดตอนนี้ “ซาลส์เบิร์ก” เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทำภาพยนตร์และละครดังมากมาย “เบิร์ชเทสกาเดน” เมืองเล็กน่ารัก ริมทะลเสาบโคนิกเซ่

download-botton

Europe Tour โปรแกรมทัวร์ยุโรป, German Tour

ยุโรปบาวาเรีย-ทีโรล

head-europeromantic

โปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางวันที่    28 เม.ย., 1,5,12,19,26 พ.ค., 8,15 ก.ย., 6,13,20,27 ต.ค. เยอรมันใต้ – ออสเตรีย 10 วัน สายการบินไทย

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ทัวร์ยุโรปมืออาชีพ ขอนำท่านเที่ยวเมืองดังของออสเตรียและเยอรมัน ชม อินสบรูค เมืองในอ้อมกอดของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน นอยชติฟ เมืองแห่งชาเลต์ วิลลาซ เมืองสวยในหุบเขา กราซ อดีตเมืองหน้าด่านของออสเตรีย เชนต์วูล์ฟกัง เมืองรีสอร์ทริมทะเลสาบ ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก ซาลส์เบิร์ก เมืองแห่งมนต์รักเพลงสวรรค์ “THE SOUND OF MUSIC” ที่ติดตรึงใจผู้คนมาเนิ่นนาน สัมผัสหิมะบนยอดเขาไอสแกรต (สตูไบ) อ๊อกสเบิร์ก, โอเบอรามาเกา, ฟุสเซ่น เมืองบนเส้นทาง โรแมนติค ปราสาทนอยชวานสไตน์ บนยอดเขา, พระราชวังเฮอเรนคิมเซ่บนเกาะกลางทะเลสาบ นครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียนที่งดงาม ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลาย แบรดน์เนมทุกยี่ห้อมีที่มิวนิค นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ

download-botton